Meer Nieuws16 nov '11 20:49

Rotterdam stuurt peuterleidsters allemaal naar taalles

Auteur: BNR Webredactie

De gemeente Rotterdam wil de Nederlandse taaleisen voor medewerkers op kinderdagverblijven en peuterspeelzalen strenger maken. Slechts 1 procent voldoet aan de nieuwe eisen.

Uit onderzoek door de gemeente onder peuterleidsters blijkt dat 15 procent niet voldoet aan de huidige, landelijke eisen voor de beheersing van de Nederlandse taal. Aan de scherpere eisen van de gemeente voldoet 1 procent.

Zwak taalniveau
Momenteel moeten de pedagogisch medewerkers een diploma op mbo-3 niveau hebben. Rotterdam wil dat alle medewerkers de Nederlandse taal beheersen op mbo-4 niveau. Daarvoor moet de gemeente nog wel toestemming krijgen van het Rijk.

In 2009 uitte de onderwijsinspectie na een onderzoek al haar zorgen over het taalniveau van Rotterdamse peuterleidsters. Volgens de Rotterdamse wethouder Hugo de Jonge (onderwijs) gaat het om een consistent probleem in de Maasstad.

Vliegende start
In Rotterdam volgen veel kinderen voor- en vroegschoolse educatie om de taal beter te leren. "We willen deze kinderen een vliegende start geven", aldus De Jonge.

De taaleis van de gemeente Rotterdam gaat gelden voor ongeveer 2000 pedagogisch medewerkers die werkzaam zijn op peuterspeelzalen en kinderdagverblijven.

Gerelateerde artikelen