Meer Nieuws24 sep '12 14:32

Voortaan minimaal 12 uur les in hoger onderwijs

Auteur: Arjan Meesterburrie

Studenten in het hoger onderwijs krijgen voortaan minimaal 12 uur per week les van een docent. Dat beloven hogescholen en universiteiten aan staatssecretaris Zijlstra.

Sommige instellingen krikken hun minimum op naar 15 tot 20 contacturen per week.

Prestatieafspraken
De beloftes zullen worden vastgelegd in zogeheten prestatieafspraken, die naar verwachting in november worden getekend. "Waar het nu op neerkomt is dat ze die ook gaan uitvoeren en hun beloften gaan waarmaken", zegt Zijlstra op BNR enigszins dreigend in de richting van hogescholen en universiteiten.

De voorstellen van de instellingen zijn beoordeeld door een commissie onder leiding van onderwijsexpert Frans van Vught. Hij noemde de voorstellen van de instellingen maandag 'ambitieus, maar haalbaar'.

Kwaliteit
Met de prestatieafspraken wil Zijlstra hogescholen en universiteiten niet alleen belonen voor de hoeveelheid studenten die ze verstouwen, maar ook voor de kwaliteit die ze bieden. Het gaat dan onder meer om het aantal lesuren, de kwaliteit van docenten en het studiesucces van de leerlingen.

Zijlstra denkt dat iedereen gebaat is bij het maken van prestatieafspraken: "De instellingen zelf, de docenten, de studenten, straks de werkgevers en uiteindelijk de samenleving als geheel'', aldus de staatssecretaris.

Extra budget
Er is een flinke zak geld verbonden aan het nakomen van de prestatieafspraken. Tot 2016 gaat het om een budget dat oploopt tot 325 miljoen euro.

Dat komt neer op 7 procent van het totale potje voor onderwijs.

Expertisecentra
Het geld gaat onder andere naar nieuwe Expertisecentra. Daarin werken onderwijsinstellingen samen met het bedrijfsleven om toegepast onderzoek te doen en om nieuwe vakkrachten op te leiden:

"Een koppeling met de arbeidsmarkt om te zorgen dat het bedrijfsleven is aangehaakt op jouw onderwijs", zo verduidelijkt Zijlstra aan BNR-verslaggever Hugo Reitsma.

Niet vrijblijvend
Zijlstra benadrukte dat de afspraken niet vrijblijvend zijn: "Instellingen die de afspraken niet nakomen of de doelstellingen niet halen, raken het geld gewoon weer kwijt'', zei hij bij de presentatie van het rapport van de commissie.

Gerelateerde artikelen