Meer Nieuws11 jan '12 20:05

Studie journalistiek weer in het nieuws

Auteur: BNR Webredactie

Twee hoofddocenten van de opleiding journalistiek aan de Hogeschool Windesheim in Zwolle zijn op non-actief gesteld. De twee waren als ad-interimmanagers betrokken bij de diploma's die nu worden herbeoordeeld.

Volgens het College van Bestuur van de school blijven de twee wel docent bij de opleiding. Deze beslissing is genomen om ‘elke schijn van belangenverstrengeling te voorkomen’.

Verbeteringen
Een panel van de Nederlands Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO) adviseerde om de opleiding geen nieuwe hbo-accreditatie te gunnen, tenzij het komende jaar ingrijpende verbeteringen worden doorgevoerd. De NVAO inventariseerde tientallen afstudeerprojecten van studenten van de afgelopen twee jaar. Meerdere diploma's zouden ten onrechte zijn verstrekt.

Diploma's opnieuw bekeken
De opleiding journalistiek raakte in december in opspraak na een slecht oordeel van de Nederlands Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO). Meerdere studenten hebben ten onrechte hun diploma gekregen. Windesheim bekijkt alle beoordelingen van alle studenten die de afgelopen twee jaar zijn afgestudeerd opnieuw.
In totaal werden de afgelopen twee jaar tweehonderd diploma's uitgereikt.


Deel dit artikel

Gerelateerde artikelen