Meer Nieuws5 jul '12 07:23Aangepast op 5 jul '12 08:12

Q-koortsslachtoffers dienen schadeclaim in tegen overheid

Auteur: Harmen Simon Teunis

Q-koortsslachtoffers stellen de overheid aansprakelijk voor de schade die zij hebben ondervonden door de ziekte. Het gaat om zeker 400 gevallen.

Zeker 25 mensen met Q-koorts zijn overleden, en tienduizenden raakten besmet. Veel van deze patiënten ondervinden nog dagelijks de gevolgen hiervan.

Uit onderzoek van het programma Nieuwsuur blijkt dat het kabinet de conclusies van nieuwe Q-koorts onderzoeken verdraait, selectief daaruit citeert, en de tweede kamer niet volledig informeert.

"Het lijkt natuurlijk wel of die twee ministeries hun straatje schoon willen vegen. Dat voelt zo aan. En dan denk je; naar mate dat ze meer vegen, komt er meer rotzooi naar boven", zei Jos van de Sande van GGD Brabant.

Schadeclaim niet te laat
Advocaat en medeoprichter van de Stichting Q-koortsclaim, Ivo Sindram, denkt niet dat de schadeclaim te laat komt. Er is expres gewacht met het indienen van een claim, in afwachting van het onderzoek van de Nationale Ombudsman over de Q-koorts. "Dat hebben we ook met hem afgesproken. De ombudsman wilde voorkomen dat de minister het argument had dat er geprocedeerd werd en dat er daarom niet ingegaan zou hoeven te worden op wat de ombudsman allemaal aanbeveelt", zegt Sindram op BNR.

Sindram vindt dat het kabinet weinig ruimte over laat en dat er geen 'substantiële beweging' is in de richting van de mensen die getroffen zijn. "Er is wat geld vrijgemaakt voor begeleiding en onderzoek. 10 miljoen euro voor een onafhankelijke stichting van de overheid maar de mensen die echt met de schade zitten, blijven met lege handen."

Excuses
De Nationale Ombudsman, Alex Brenninkmeijer, heeft ook net zijn onderzoek naar Q-koorts gepresenteerd en hij beveelt niet direct een schadevergoeding aan. Hij pleit voor excuses van de overheid. Maar daar hebben de slachtoffers weinig aan, zegt Sindram. "Dat vind ik mooi maar met excuses kun je bij de bakker nog altijd geen brood kopen. Er zijn echt mensen die volledig aan de grond zijn geraakt als gevolg van deze ziekte. Mensen met een eigen bedrijf en eigen huis die alles kwijt zijn geraakt en nu aangewezen zijn op een heel magere bijstandsuitkering. Ik begrijp nooit waarom zo de nadruk gelegd wordt op excuses."

Staatssecretaris Bleker heeft al laten weten dat die excuses er ook niet komen.

Fonds
Stichting Q-koortsclaim wil graag een fonds, van waaruit mensen een redelijke schadeloosstelling tegemoet kunnen zien. "Dat zou een mooie oplossing", zegt Sindram. "Natuurlijk proberen we voor de mensen een zo goed mogelijke schadevergoeding te krijgen. Maar er zitten nog veel onzekerheden in dit verhaal. Een fonds zou natuurlijk een heel stuk in de goede richting."


Deel dit artikel

Gerelateerde artikelen