Meer Nieuws3 jul '12 20:39Aangepast op 3 jul '12 22:01

'Toekomst woningcorporaties safe’

Auteur: Fleur de Bruijn

Er zijn op dit moment geen aanwijzingen dat op korte termijn nieuwe corporaties in de problemen gaan komen vanwege hun derivatenportefeuille.

Dit tekent NRC Handelsblad op uit de mond van demissionair minister van Binnenlandse Zaken Spies. Zij sprak vandaag in de Tweede Kamer over dit onderwerp.

Stresstest
Spies geeft toe dat deze situatie kan veranderen wanneer de resultaten bekend worden van een nieuwe stresstest waaraan alle corporaties onlangs zijn onderworpen.

Tijdens de stresstest wordt gekeken wat er met de kaspositie van individuele corporaties gebeurt als de rente met een procent daalt. De resultaten van die test worden halverwege augustus verwacht.

Problemen bij Vestia
Vanwege de problemen bij Vestia hebben de derivatenportefeuilles van corporaties de aandacht van de Kamer. Vestia bouwde een miljardenschuld op door de aanschaf van derivaten. Dat zijn risicovolle beleggingsproducten die de woningstichting zouden moeten beschermen tegen toekomstige rentestijgingen.

Maar omdat de rente daalde in plaats van steeg, kwam de woningstichting in financiële problemen. In totaal heeft Vestia nu een schuld van 2,6 miljard euro.

Akkoord met banken
Inmiddels heeft Vestia met elf betrokken banken een akkoord gesloten over de afkoop van de derivatenportefeuille. Vestia betaalt hiervoor 1,3 miljard euro. De andere woningcorporaties draaien op voor de resterende zevenhonderd miljoen euro. NRC Handelsblad schrijft dat er in de Kamer kritiek klonk op deze deal. SP en PvdA vinden dat de banken wel erg makkelijk wegkomen.

Spies zei dat een deal beter is dan een faillissement. Dan waren de verliezen volgens haar veel groter geweest. De banken lopen volgens Spies wel degelijk financiële risico’s, omdat zij de risicovolle derivatenportefeuille weer hebben overgenomen.

Geen reddende engel
Door de overeenkomst moet Vestia een aantal projecten in Rotterdam en Den Haag schrappen. Momenteel wordt bekeken of die projecten toch kunnen worden uitgevoerd, maar dan met andere corporaties.

Spies waarschuwde ervoor die corporaties binnen te halen als ‘reddende engel’ of ‘barmhartige Samaritaan’. Die corporaties denken er namelijk een goede boterham mee te kunnen verdienen, aldus Spies.

Gerelateerde artikelen