Meer Nieuws17 apr '12 13:34

Lichte terugval bij banken

Auteur: Melvin Captein

Werd in 2010 nog het herstel ingezet, 2011 was een tegenvallend jaar voor Nederlandse banken. Ten opzichte van een jaar eerder kenden zij een lichte terugval.

Dat maakt De Nederlandsche Bank bekend. De in 2011 geboekte nettowinst van 7,8 miljard euro lag 1,1 miljard lager ten opzichte van 2010. Dat komt neer op een daling van zo'n 13 procent. Ook zakte het rendement op het eigen vermogen van de financiële instellingen met 1 procentpunt naar 6,3 procent. Volgens DNB is dit vergelijkbaar met het gemiddelde in de eurozone.

Kapitaalbuffers
De kleine verslechtering is met name te wijten aan de toegenomen kosten bij banken. De kredietverliezen liepen op, waardoor fors hogere voorzieningen getroffen moesten worden. Daarentegen wist het bankwezen te besparen op de operationele kosten voor de dagelijkse gang van zaken. De kapitaalbuffers bleven ongeveer gelijk in 2011.

Sinds de crisistijden houden Nederlandse banken zich vooral bezig met hun traditionele werkzaamheden, zoals het vertrekken van leningen aan particulieren en bedrijven. De rentebaten zijn daarmee de belangrijkste inkomstenbron voor de bancaire sector geworden.

Gerelateerde artikelen