Meer Nieuws21 nov '12 08:25Aangepast op 21 nov '12 15:09

Nederlands vestigingsklimaat steeds minder gunstig

Auteur: Fleur de Bruijn

Omdat in een groeiend aantal Midden-Europese landen het fiscale vestigingsklimaat in hoog tempo verbetert, dreigt de fiscale voorsprong van Nederland in Europa gestaag te slinken.

Dit schrijft het Financieele Dagblad woensdag. Volgens het FD schiet Nederland niet op met het verbeteren van het fiscale klimaat, terwijl de concurrentie aan de deur klopt.

De krant baseert zich op het jaarlijkse, wereldwijde, onderzoek van belastingadvieskantoor PwC en de Wereldbank naar het belastingklimaat.

Regeerakkoord
PwC ziet in het regeerakkoord ook weinig concrete voorbeelden om de (administratieve) lasten van bedrijven te verlichten. “Als alle Europese landen binnen enkele jaren een vergelijkbaar of concurrerender fiscaal regime kennen, wordt Nederland minder voor de hand liggend als vestigingsplaats.

Alleen door te kiezen voor echte fiscale hervormingen kunnen wij ons concurrentievoordeel behouden", stelt Sytso Boonstra (PwC).

Belastingsystemen
Uit het onderzoek, Paying Taxes 2013, komt naar voren dat andere landen hun belastingsystemen in een hoger tempo hervormen waardoor ons land in de Europese ranglijst blijft steken op de achtste plaats.

Volgens Roland Brandsma, hoogleraar fiscaal recht en onderzoeker bij Price Waterhouse Coopers, hebben de concurrerende landen goed gekeken hoe de dingen in Nederland worden aangepakt. "Het is misschien de wet van de remmende voorsprong. Nederland had een goede positie. Anderen landen zien dat en kijken wat Nederland doet. Zij kopiëren en verbeteren het misschien zelfs."

Landen als Polen, Roemenië, Slovenië en Rusland bijvoorbeeld stijgen sterk op deze ranglijst en worden steeds geduchtere concurrenten als vestigingsland. Om daar verandering in te brengen, pleit PwC onder meer voor het verlagen van een aantal belastingen en verdere vereenvoudiging van de loonheffingen.

“Als je minder belastingen hoeft te betalen, is het ook makkelijker om je verplichtingen na te komen. Dat betekent dat het voor een ondernemer veel minder tijd kost om aan zijn verplichtingen te voldoen", zegt Brandsma.

Concurrentiepositie
Uit een rapport van accountants- en adviesbureau KPMG bleek half oktober dat de helft van de grote bedrijven nadenkt over een vertrek uit Nederland, omdat ze zich zorgen maken over het vestigingsklimaat.

Het vertrek van een grote onderneming uit Nederland kan de economie miljarden kosten. Het bedrijf sprak van 'een realistisch scenario', omdat de concurrentiepositie van Nederland onder druk staat.

Vestigingsklimaat
Een week later kwam accountantskantoor Grant Thornton met een rapport waarin wordt gezegd dat het Nederlands vestigingsklimaat volgens buitenlandse ondernemers één van de aantrekkelijkste ter wereld is. Alleen Finland, Zweden en Ierland zijn populairder.


Deel dit artikel

Gerelateerde artikelen