Meer Nieuws3 jul '12 08:49Aangepast op 3 jul '12 10:01

Update | Initiatief om burgerinitiatief uit coma te halen

Auteur: Arjan Meesterburrie

Maak het indienen van een burgerinitiatief makkelijker of schaf het af. Dat zeggen de bedenkers ervan.

De afgelopen jaren is tweederde van de burgerinitiatieven die meer dan 40-duizend handtekeningen verzamelden afgewezen door de Tweede Kamer. En dat komt vooral door de zogeheten 'tweejaarsregeling', legde onderzoeker Rense Bos van het Instituut Maatschappelijk Innovatie dinsdag op BNR uit.

Bos: "Dat betekent dat het onderwerp van een burgerinitiatief de afgelopen twee jaar niet behandeld mag zijn door de Kamer of een commissie daarvan. En als het wél behandeld is dan wordt het niet behandeld als burgerinitiatief." Het maakt dan niet meer uit of je één of een miljoen handtekeningen hebt, voegde hij er aan toe.

Schier onmogelijk
"Als je weet hoeveel Kamercommissies of -stukken er de afgelopen twee jaar zijn behandeld, is het schier onmogelijk om een onderwerp op de agenda te krijgen", vertelde Bos. Het probleem is volgens hem ook dat er onduidelijkheid is over de definitie van 'behandeld'. "Betekent dat dat iets een keer in een bijzin is benoemd of dat er een heel wetgevingsproces over gemaakt is? Dat is continu de moeilijkheid en nu niet inzichtelijk."

Het is de Commissie Verzoekschriften en Burgerinitiatieven van de Tweede Kamer die bepaalt of een onderwerp dat meer dan 40-duizend handtekeningen heeft, wordt behandeld in de Kamer. Voorzitter Helma Neppérus van de VVD. "Vaak zijn het onderwerpen die mensen bezighouden maar die al vaak worden besproken en waarover vaak ook stemmingen zijn geweest. Dat is het lastige", beaamde zij in BNR Humberto Tan.

De BNR-presentator legde haar een van de pittige conclusies van het Instituut Maatschappelijke Innovatie voor: er zou onvoldoende aandacht en waardering van politici voor de burgerinitiatieven zijn. Neppérus: "Ik heb het ook gelezen, maar wij ontvangen die mensen. Daar krijgen ze ook altijd publiciteit in de pers mee. Daar is ook waardering voor. Maar die regels die door Kamer zijn afgesproken, zijn er wel. En wat je ook ziet is dat mensen hun zin niet altijd krijgen als een onderwerp voor een burgerinitiatief het wel haalt.

"Het feit dat het wordt behandeld, betekent nog niet dat je gelijk krijgt", vat ze samen. "Dat blijkt in de praktijk een hele lastige."

Voorstellen
Het Instituut Maatschappelijke Innovatie komt daardoor tot een aantal concrete voorstellen om het burgerinitiatief meer kans te geven. Klik hier om het volledige rapport te lezen. Het instituut wil onder meer dat de 2-jaarsregel wordt afgeschaft, dat de politieke drempel verlaagd wordt en dat de initiatiefnemer spreektijd krijgt.

1. Schaf de 2-jaarsregel af.
De regel is ingegeven door het argument dat de parlementaire behandeling van een bepaald onderwerp niet doorkruist moet worden. Het is nu onvoldoende duidelijk of dit bij de afgewezen gevallen aan de orde was. Schaf de regel daarom af.

2. Verlaag de politieke drempel.

Ingegeven door de gegroeide cultuur van respect voor parlementaire minderheden binnen de Tweede Kamer zien we ook de optie om na een afwijzing door de commissie burgerinitiatieven te voorzien in de mogelijkheid gebruik te maken van dezelfde 1/5 (30 Kamerleden) regeling als bij een spoeddebat.

3. Spreektijd

Geef de mogelijkheid tot 10 minuten spreektijd voorafgaand aan een plenair debat. De initiatiefnemer die minimaal 40.000 handtekeningen heeft verzameld krijgt gelegenheid om zijn/haar initiatief toe te lichten.


Deel dit artikel

Gerelateerde artikelen