Meer Nieuws16 apr '12 21:04

Concertgebouw haalt miljoenen op met aandelen

Auteur: Fleur de Bruijn

Het Concertgebouw in Amsterdam heeft ruim 8,7 miljoen euro opgehaald met de uitgifte van jubileumaandelen aan particulieren.

Sinds september zijn 702 aandelen à 12.500 euro verkocht. Dat heeft de instelling vandaag bekendgemaakt.

Het concertgebouw is de aandelen gaan uitgeven vanwege het 125-jarig bestaan. De opbrengst van de aandelenuitgifte wordt gebruikt voor het groot onderhoud van het concertgebouw.

Houders van jubileumaandelen krijgen de komende 12,5 jaar toegang tot speciale concerten en andere privileges.

Fiscale aftrekbaarheid
Aanvankelijk zou de periode dat de aandelen worden uitgegeven tot 10 november vorig jaar lopen. Die termijn werd met een half jaar verlengd, om mensen te laten profiteren van de nieuwe Geefwet die op 1 januari in werking trad en waardoor de fiscale aftrekbaarheid van de schenking toenam.

Bezuinigingen geen invloed
Het Concertgebouw ontvangt jaarlijks zo’n 20 miljoen euro: vijf procent komt van de gemeente Amsterdam, de rest zijn private gelden: entreekaarten, zaalverhuur, sponsoring door bedrijven en particuliere fondsen.

De aandelenemissie is niet ingegeven door de bezuinigingen op kunst, ze was al eerder gepland.

Gerelateerde artikelen