Kabinet-Rutte IV stapelt crisis op crisis

De koopkrachtcrisis, de asielopvangcrisis en daar bovenop ook nog eens de stikstofcrisis. Het vierde kabinet Rutte kende dankzij de trage formatie en de 'functie elders'-affaire al een valse start, maar na 222 dagen missionair blijven de crises zich opeenstapelen. Zeker nu coalitiepartner CDA een bom onder een van de belangrijkste pijlers in het coalitieakkoord heeft gelegd.