Nieuws15 okt '15 16:24Aangepast op 15 okt '15 17:16

Paul Scheffer: 'Stel een quotum voor vluchtelingen in'

Auteur: Judith Laanen

Er moet een quotum komen voor de opname van vluchtelingen, zegt migratie-expert Paul Scheffer in BNR De Wereld. Zonder duidelijke bovengrens kan de spanning in de samenleving oplopen.

Paul Scheffer. Foto ANP
Paul Scheffer. Foto ANP

In de Europese aanpak zijn de meningsverschillen vooralsnog groot, zegt Scheffer. "De Hongaarse premier Viktor Orbán gaat zijn eigen gang en bouwt een hek. De Duitse Bondskanselier Angela Merkel ook, die zet de grenzen open en nodigt iedereen uit. Daar zijn wel strengere regels bijgekomen, maar het Verdrag van Dublin heeft ze eigenmachtig buiten werking gezet." Dat verdrag bepaalt welk land verantwoordelijk is voor het behandelen van een asielverzoek en moet voorkomen dat een asielzoeker in meerdere EU-lidstaten in een asielprocedure wordt opgenomen. Scheffer: "Je ziet aan alle kanten landen hun eigen gang gaan, het wordt moeilijk iedereen bij elkaar te brengen."

Quotum instellen
Om de vluchtelingenproblematiek aan banden te leggen kan een quotum aan het aantal vluchtelingen dat een land kan opvangen helpen, zegt Scheffer. "Je zou een grens moeten stellen aan het aantal vluchtelingen dat je jaarlijks opneemt. Zonder bovengrens of een duidelijk beeld hoeveel mensen er komen - en die grens mag ruimhartig zijn - heeft dit een open einde. Dat is het grote probleem met het regeringsbeleid in alle Europese landen nu. Mensen hebben geen idee hoeveel mensen er komen. Ik denk dat we daarin continuïteit moeten aanbrengen. Misschien is dat het begin van een oplossing."

Wir schaffen das dus niet
Scheffer noemde eind september in het Financieele Dagblad het 'Wir schaffen das'-uitgangspunt van Merkel al "een geweldige fout". Tegen BNR zegt hij: "Je schept verwachtingen. Dat voortzetten is een grenzeloze solidariteit die een land niet kan dragen." Scheffer zegt "met enige verbazing" naar het Duitse handelen met betrekking tot de vluchtelingeninstroom gekeken te hebben. "Merkel zegt: we kunnen onze grenzen niet meer beveiligen, maar wel een enorm aantal vluchtelingen binnen een jaar laten inburgeren. Dat is politieke onwil verhuld als politionele onmacht."

'Ontmoedigingsbeleid Turkije hard'
Europa kan Turkije, waar op dit moment veel vluchtelingen binnenkomen en vanuit doorreizen naar Europa, ook niet helpen met dit soort "grote toestanden", zegt Scheffer. Turkije voert volgens hem een harder ontmoedigingsbeleid dan Nederland, één die we ook niet moeten willen. "Van de 1,8 miljoen vluchtelingen zwerven daar 1,5 miljoen door de straten van de steden. Zij krijgen geen ondersteuning." Dat mensen uit die regio weg blijven trekken lijkt Scheffer een zekerheid.

Nederlandse aanpak
De Nederlandse aanpak van het vluchtelingenprobleem dreigt ook uit de hand te lopen, ziet Scheffer. Hij denkt dat er ruimhartigheid is in Nederland voor opvang, maar ook dat er grote behoefte is, ook bij hemzelf, om als samenleving een beeld te krijgen wat ons op langere termijn te wachten staat.

"Wat kost het en waartoe zijn we bereid? Laten we reëel zijn: wat is de arbeidsparticipatie van vluchtelingen?" Scheffer schat op basis van eerdere cijfers dat eenderde van de vluchtelingen binnen vijf jaar aan het werk komt.

Het blijft een weerbarstige problematiek, zegt Scheffer, en er verandert veel. "Dijsselbloem noemde een bedrag van 1 miljard als kosten voor de samenleving van vluchtelingen. Dat vindt Scheffer "te los". "Ik wil weten: wat voor verplichting kunnen we op ons nemen als samenleving? Als het een open einde blijft ben ik bang dat de spanning in de samenleving blijft. We moeten nadenken over een bovengrens."


Deel dit artikel

Gerelateerde artikelen