Nieuws21 jan '16 13:39

Achtergrond leerling speelt nog altijd mee in schooladvies

Auteur: Didi Levison

Het wordt druk in havo/vwo-klassen, want steeds meer kinderen krijgen een hoger advies. Er lijkt alleen een contrast tussen kinderen uit de stad of de regio en met hoog- of laagopgeleide ouders.

Steeds meer basisschoolleerlingen gaan naar de havo en het vwo. Dat constateert Jaap Dronkers, hoogleraar onderwijssociologie aan de Universiteit van Maastricht. Hij baseert zich op de plaatsingscijfers van het Ministerie van Onderwijs. Dronkers: “Normaal gesproken loopt de groei licht op maar dit jaar sprong van het van 1,5 naar 2 procent”.

Groei hoger in steden
De groei vindt voornamelijk plaats in de steden. Dronkers verklaart deze plaatselijke stijging doordat de druk onder leerlingen daar hoger is. “De concurrentie in steden is feller en de populatie is heterogener. Daarnaast zijn de kwaliteitsverschillen tussen scholen nogal groot. De druk om goed advies te krijgen neemt daardoor ook toe”, zegt hij.

Hoogopgeleide ouder vs. laag opgeleide ouder
Volgens de professor leidt de systeemwijziging er toe dat kinderen van laag geschoolde ouders de dupe zijn. Donkers: “dit is een heel klassiek inzicht in het onderwijs. Al sinds de jaren ’60. Het niveau-advies is gevoelig voor ouderlijke achtergrond. Kinderen met dezelfde eindscore en prestaties op de basisschool, met hooggeschoolde ouders krijgen, krijgen vaak een hoger advies dan kinderen met dezelfde prestaties maar lager geschoolde ouders. Dat is niks nieuws.”

 

Donkers illustreert: “Je aarzelt als leerkracht tussen vwo- of havo-advies. Je ziet dat ouders hoogopgeleid zijn en mee kunnen leven met hun kind. Dan durf je eerder vwo-advies te geven dan aan een kind van laagopgeleide ouders die hun kind niet kunnen bijstaan.”


Deel dit artikel

Gerelateerde artikelen