Nieuws10 jun '11 07:27Aangepast op 10 jun '11 11:59

Orkest zoekt geld (en vindt het)

Auteur: Thijs Baas

Het kabinet gaat de bezuinigingen van 200 miljoen euro op cultuur naar alle waarschijnlijkheid in 2013 doorvoeren, hoewel de Raad van Cultuur adviseerde het doorvoeren van de bezuinigingen over een aantal jaren uit te spreiden.

De ministerraad neemt vrijdag een definitief besluit. Voor veel culturele instellingen zal het moeilijk zijn zonder subsidies het hoofd boven water te houden. Ze zullen moeten inkrimpen, opdoeken of op een andere manier aan geld zien te komen.
Alternatieve financiering
Het Orkest van het Oosten zag de bui al hangen en boorde al eerder alternatieve financiering aan. Directeur Harm Mannak - tevens voorzitter van de Nederlandse Associatie van Podiumkunsten - legt één en ander uit aan BNR-correspondent Jeroen Stans, tijdens een vioolrepetitie.
Zakelijke kant
Jo Hoeben is directeur van Cultuur-Ondernemen, een organisatie die kunstenaars helpt bij de zakelijke kant van het vak. Hij wijst erop dat grotere gezelschappen vaak meer steun nodig hebben dan zelfstandige kunstenaars. Die zijn gewend van weinig geld rond te komen, terwijl bijvoorbeeld grote dansgezelschappen buitenlandse dansers moeten kunnen aantrekken om hun kwaliteit op peil te houden.
Klik rechts voor de bijdrage van BNR-correspondent Jeroen Stans bij het Orkest van het Oosten.

Gerelateerde artikelen