Nieuws22 sep '15 14:39Aangepast op 22 sep '15 16:27

Kinderombudsman: nog teveel kindermishandeling in Europa

Auteur: Judith Laanen

Nog teveel kinderen in Europa worden in hun jeugd mishandeld. Volgens de Kinderombudsman gaat het om één op de tien kinderen. Vanmiddag is een rapport gepresenteerd met daarin een aantal actiepunten om hier een einde aan te maken.

Naast fysiek geweld noemt het rapport ook emotioneel geweld en verwaarlozing als mishandeling die ruim tien miljoen kinderen in Europa ondervinden. Volgens het rapport hebben kinderen hun leven lang last van huiselijk geweld. Het verhoogt de kans op onderpresteren op school, werkloosheid, armoede en gezondheidsproblemen.

De Nederlandse Kinderombudsman Marc Dullaert noemt niet alleen het aantal kinderen dat met mishandeling te maken krijgt enorm, ook de impact is groot.

 

Aanpakken kindermishandeling
In de meeste Europese landen is wet- en regelgeving aanwezig om kindermishandeling aan te pakken, maar het ontbreekt in veel landen vaak aan de implementatie van die wetten en regels, zegt Dullaert. Het rapport heeft tien concrete maatregelen opgesteld om kindermishandeling aan te pakken, zoals betere screeningsmethoden op bijvoorbeeld eerste hulpafdelingen van ziekenhuizen, het stimuleren van positief opvoeden en het trainen van professionals die mishandeling kunnen signaleren.

Ook hebben de Kinderombudsmannen doelstellingen opgesteld, waaraan ze hopen dat een aantal Europese landen zich houdt. Als ze dat doen, kan het aantal slachtoffers met 25 procent omlaag.

Kindermishandeling kost samenleving geld
Het rapport becijferde ook de daadwerkelijke maatschappelijk kosten van kindermishandeling. Op jaarbasis kost het Duitsland en het Verenigd Koninkrijk bijvoorbeeld 34,2 miljard euro. Dullaert: "Dat is een kwart van het EU-budget in 2014." Op de begroting kan het voor sommige landen enorm schelen, zegt Dullaert: "Juist als een land minder geld heeft is het heel erg belangrijk om in het voorkomen van kindermishandeling geld te steken."

Het rapport werd vanmiddag gepresenteerd op een conferentie in Amsterdam met alle Europese Kinderombudsmannen. Dullaert is voorzitter van het netwerk.

Gerelateerde artikelen