Nieuws4 dec '13 12:12

Vaker zelfmoord door uitkering

Auteur: Eva Oude Elferink

Mensen met een uitkering plegen vaker zelfmoord. Dat blijkt uit onderzoek van de GGD Den Haag en het CBS. Arbeidsongeschikten en mensen in de bijstand plegen vijf tot acht keer vaker zelfmoord dan mensen met een baan.

In het onderzoek werden de sociaal-economische kenmerken bekeken van de ruim 15.000 mensen die tussen 2002 en 2011 zelfmoord pleegden. Het langdurig niet hebben van een baan blijkt volgens de onderzoekers daarbij een belangrijke rol te spelen.

Met name mannen met een arbeidsongeschiktheidsuitkering zouden sneller geneigd zijn tot zelfdoding. Van de 15.000 mensen die de afgelopen tien jaar zelfmoord pleegden, waren ruim tweeduizend mannen met een uitkering. Bij vrouwen waren dat er ruim duizend. Iets minder dan duizend mensen zaten in de bijstand.

Signalen
"Het is niet dat de hulpverlening tekort schiet", zegt Renske Gilessen, onderzoeker bij de GGD Den Haag. "Het probleem is dat deze mensen vaak niet uit zichzelf naar de hulpverlening gaan."

Medewerkers van sociale diensten moeten daarom getraind worden om suïcidaal gedrag te herkennen. "We moeten erop inzetten om die mensen naar de hulpverlening te krijgen", aldus Gilessen.

De GGD Amsterdam en de GGD Friesland doen op dit moment onderzoek naar de effecten van dergelijke 'gatekeepers'-trainingen.

Gerelateerde artikelen