Nieuws4 jun '15 19:06Aangepast op 2 nov '18 13:36

Alles wat je moet weten over drugsafval in het riool

Auteur: BNR Webredactie

Ons riool wordt overspoeld met drugsafval. Dat blijkt uit metingen van onderzoeksinstituut KWR. Hoe het daar terechtkomt? Via de urine van gebruikers, maar ook doordat criminelen die drugs produceren hun afval in het riool dumpen.

Wie daar alles van weet? Pim de Voogt, hoogleraar watercontaminenten én onderzoeker bij datzelfde KWR.

Wat voor stoffen komen er precies in het riool voor?

Dit onderzoek gaat over cocaïne,cannabis, amfetamine, xtc en chrystal meth. Daarbij hebben we ons gericht opdrie steden: Amsterdam, Utrecht en Eindhoven. Incidenteel doen we ook onderzoekbij andere gemeenten dan vinden we overhet algemeen dezelfde stoffen.

Amsterdam wordt veel drugs gebruikt,maar in Eindhoven komen jullie het meeste tegen in het riool?

Als je kijkt naar gewoon drugsgebruik,door mensen die het consumeren, dan staat Amsterdam over het algemeen bovenaanin Nederland. We zijn er ook op uit of we op deze manier kunnen zien hoeveeldrugs er in Nederland wordt gebruikt. Maar de laatste jaren bleek dat we bij Eindhovenzo ontzettend veel meer vinden dan wat verklaard kan worden door normaalgebruik. Dat moet wel uit dumping en directe lozing afkomstig zijn.

Uit het riool kun je dus aflezen hoewe ons bovengronds gedragen.

Wij zeggen weleens, 'het riool is eensoort spiegel van de samenleving'. Je zou iets kunnen zeggen over het gebruikvan persoonlijke verzorgingsproducten, geneesmiddelen of drugs. Misschien zelfsover ziektebeelden wanneer je sporen van ziekten die met urine worden uitgeplast, kunt terugmeten.

Wat zegt het riool over ons, op hetgebied van drugs?

Dat zegt dat we in Nederland continuin de top drie staan voor de vier belangrijkste drugs die we hebben bekeken. Wehebben er vijf bekeken en alleen bij amfetamine zien we dat Nederland niet zo’ngrote speler is. Maar voor alle vier de andere drugs zit Nederland constant inde top drie. Dat geldt niet alleen voor Amsterdam, maar ook voor Utrecht enEindhoven.

Verdwijnen dit soort stoffen of komenze ook in het grondwater terecht?

Niet in het grondwater. Het komtvanuit het rioolwater in de zuiveringsinstallatie van het riool. Die is er nietop ingericht om dit soort stoffen te verwijderen. Het blijkt ook dat sommigestoffen, zoals xtc, daar rechtstreeks doorheen fietsen. Dat komt op hetoppervlaktewater terecht wat soms wordt gebruikt om drinkwater van te maken.We hebben getest of dat een risico is, maar gelukkig is in hetdrinkwaterzuiveringsproces de zuivering zo grondig dat deze er alles uithaalt.

Het is dus niet zo dat je een leukeavond kunt hebben op basis van alleen een glas water?

Daar zit zo weinig in, dat jeontzettend veel water moet drinken en eerder doodgaat aan die hoeveelheidwater. Voor mensen is het niet gevaarlijk. Maar of het misschien wel schadelijk is voorhet milieu en de beestjes die in het water leven, dat weten we niet. Voor geneesmiddelenis dat wel uitgetest, daaruit blijkt dat sommige geneesmiddelen een effectkunnen hebben als die in bepaalde concentraties in het water terechtkomen.

Wat zou je daaraan moeten doen?

We weten niet of dat met drugs ook zois. Als je dat zou willen nagaan moet je in het laboratorium een aquariumvullen met xtc en daar wat visjes in doen. Maar dat mag niemand zomaar doen. Jemag geen xtc in je lab houden, daar moet je een vergunning voor hebben.


Deel dit artikel

Gerelateerde artikelen