Nieuws31 jan '13 11:23

Nieuwe watersnoodramp niet uit te sluiten

Auteur: Fleur de Bruijn

De kans op een nieuwe waternoodramp in Nederland is altijd aanwezig. “Je weet dat je als delta kwetsbaar bent, 60 procent van de delta is overstroombaar.”

Dit zegt Deltacommissaris Wim Kuijken bij BNR’s Paul van Liempt in een reactie op de plannen van minster Schultz (Infrastructuur en Milieu) om Nederland beter te beschermen tegen het water.

De ramp
De focus in de plannen van Schultz ligt met name op de evacuatie van bewoners en dat kwam haar op kritiek te staan. In weerwil van deze criticasters is Kuijken juist positief over de boodschap van Schultz: “De minister geeft terecht aan dat het waterbewustzijn in Nederland aandacht behoeft.”

Vrijdag is het 60 jaar geleden dat de dijken doorbraken in Zeeland, Zuid-Holland en Noord-Brabant, waarbij 1800 mensen de dood vonden. Sindsdien is er veel gebeurd om Nederland te beschermen tegen het wassende water, waarvan de Deltawerken het beste voorbeeld zijn.

Op zolder
Een eerdere opmerking van hoogleraar Veiligheid en Rampenbestrijding Ben Ale op BNR dat we niets hebben aan evacuatieplannen, verwijst Kuijken naar het land der fabelen. “We moeten voorbereid zijn op een ramp en een onderdeel daarvan is dat mensen weten wat ze moeten doen om zich te beschermen tegen het hoge water.”

Dijken verstevigen
De evacuatieplannen zijn onderdeel van een drietrapsraket, legt Kuijken uit, waarvan het tegenhouden van het water de eerste trede is. Sinds 2010 wordt er een miljard per jaar in het deltafonds gestopt om dijken te verstevigen en onderhouden. “De normen voor de dijken zijn wettelijk vastgelegd en iedere zes jaar worden de dijken gecontroleerd.”

Kuijken zegt dat er ook gekeken wordt of dijken op plekken verhoogd moeten worden. “Daarnaast wordt de ruimte achter de dijken anders ingericht zodat vitale functies zoals energiecentrales en ziekenhuizen worden beschermd.”

Deltawerken
De derde trede van de raket is innovatie. De Deltawerken beschermen ons niet alleen, ze zijn ons nationaal erfgoed en een gouden visitekaartje: bij water en bescherming denken ze in het buitenland aan Nederland. Maar ook in eigen land zijn innovaties welkom om betere bescherming te bieden. Kuijken noemt dijksensoren als voorbeeld: dankzij deze sensoren kunnen wetenschappers meten wat er gebeurt met een dijk bij hevige droogte, hoog water of andere extreme weersomstandigheden.

Deltafonds
Een miljard euro per jaar om Nederland te beschermen tegen het water is volgens Kuijken voldoende. “Tot 2010 was de situatie in Nederland dat er eerst een ramp moest gebeuren of een dijk moest doorbreken voordat er geld kwam. Met het deltafonds en een miljard per jaar kunnen we 30 tot 40 jaar vooruit denken en ook daarin loopt Nederland voorop in de wereld.”


Deel dit artikel

Gerelateerde artikelen