Nieuws21 mei '13 07:02Aangepast op 21 mei '13 17:22

Aan grote drama's gaan vaak grote drama's vooraf

Auteur: Marjan van den Berg

De meeste echtscheidingen worden zo afgewikkeld dat er voor beide ouders en kinderen een redelijke oplossing wordt gevonden. Maar bij de echtscheidingen met een moeizamere afwikkeling staan instanties niet altijd op tijd klaar om in te grijpen.

"We zien dat er per jaar 36.000 scheidingen zijn in Nederland. In 19 procent van die gevallen moet de rechter een inhoudelijk oordeel vormen over de invulling van de zorg. En dan zie je vaak dat de Raad voor de Kinderbescherming en Bureau Jeugdzorg betrokken worden. Die hebben helaas te kampen met doorlooptijden en een tekort aan personeel vanwege financiële situaties en dergelijke. En dan wil het nog wel eens niet helemaal goed gaan", zegt Rob van Coolwijk op BNR. Hij is voorzitter van de vereniging van Familierecht Advocaten Scheidingsmediators en advocaat bij AKD.

Ook bij de broertjes Ruben en Julian, die vermoedelijk zijn omgebracht door hun vader, was het gezin al jaren in beeld bij talloze instanties, zo meldde NRC Handelsblad afgelopen zaterdag. De krant citeerde uit een rapport van de Raad voor de Kinderbescherming, die zich zeer kritisch uitliet over de hulp die de twee broertjes tot april is geboden.

Meer dan tien hulpverleners en instanties hebben zich met de broers beziggehouden na de problematische scheiding van de ouders in 2008, maar dat zou nauwelijks effect hebben gehad.

Bijzondere curator
Van Coolwijk wijst erop dat de Kinderombudsman, die op initiatief van de Tweede Kamer opkomt voor de belangen van kinderen, vorig jaar de aanbeveling deed om in moeizame situaties een 'bijzondere curator' te benoemen, speciaal voor kinderen. "Dat zou inhouden dat als er een bijzonder curator wordt benoemd, dat die zich alleen maar bekommert om het belang van de kinderen en om hoe de zorg moet worden ingevuld zodat hun belang is gediend. Dat is een ontwikkeling die ik zeer toejuich, alleen zien we in de praktijk dat er nog te weinig gebruik van wordt gemaakt."

Van Coolwijk hoopt dat het drama rond Ruben en Julian in andere probleemgezinnen een aanleiding kan zijn om eerder de hulp in te roepen van zo'n 'bijzondere curator'.

Gerelateerde artikelen