Nieuws15 jan '16 14:05

Lage olieprijs levert Rotterdamse haven overslagrecord op

Auteur: Karlijn Meinders

De lage olieprijs is goed nieuws voor de Rotterdamse haven. Vorig jaar steeg de goederenoverslag in Rotterdam namelijk met bijna 5 procent. Een stevige groei, die bijna volledig te danken is aan de toegenomen overslag.

Allard Castelein, president-directeur van de Haven Rotterdam: "Die winst laat zich zien in het feit dat raffinaderijen door die lage olieprijs een goede marge maken op alle producten die ze produceren. Ook de raffinaderijen die gekoppeld zijn of grenzenaan Rotterdam hebben hele hoge doorzetten gedraaid in 2015."

Er was veel aanbod aan producten en veel vraag naar producten, vertelt Castelein. "We hebben veel ruwe olie naar Rotterdam weten te halen, maar ook veel andere producten die in andere raffinaderijen zijn geproduceerd hier naar toe weten te vervoeren. Hier vandaan zijn die dan weer naar andere regio's, bijvoorbeeld Azië, in grotere schepen vervoerd."

Lage olieprijs
Vooralsnog heeft de Haven van Rotterdam geen last van de dalende olieprijs. Dat zal ook wel zo blijven, meent Castelein. "Wij zijn niet zozeer afhankelijk van een lage, dan wel hoge olieprijs. Het gaat er uiteindelijk om dat de aanwezige bedrijven mogelijkheden hebben om activiteiten te ontplooien."

Plannen
In 2016 hoopt Castelein het volume van 2015 te kunnen herhalen. "Dat zal zich wat anders samenstellen. We denken niet dat die grote prijsverschillen die we begin van het jaar hebben gezien in de olieproductenmarkt, waar een groot prijsverschil was tussen Europa en Azie, zich onmiddellijk weer zullen voordoen. Daar verwachten we een kleine teruggang. Tegelijkertijd hopen we en verwachten we in de containersector wel degelijk weer een kleine groei te kunnen laten zien. Als je dat allemaal middelt, dan hopen we op hetzelfde volume als in 2015 uit te kunnen komen."

Duurzaamheid
Ook duurzaamheid is een belangrijk onderdeel van de toekomstplannen. "Die grote energie-transitie is de grote uitdaging. We zetten bijvoorbeeld erg in om restwarmte uit te koppelen en om bio-massa activiteiten verder te ontwikkelen, dat blijven we uitbreiden. We hebben al het grootste bio-kluster van de wereld, maar die sector ontwikkelt zich wel relatief trager dan de traditionelere industrieën."


Deel dit artikel

Gerelateerde artikelen