Nieuws28 okt '15 13:10

'Groot aantal kinderen valt tussen wal en schip'

Auteur: Bas van Setten

Bij het toekennen van zorg aan kinderen wordt te veel gekeken naar geld in plaats van naar wat het best is voor het kind. Gemeenten vormen daardoor een bedreiging voor de kwaliteit van de jeugdzorg vindt Kinderombudsman Marc Dullaert.

ANP
ANP

Wat Dullaert betreft gaan gemeenten omwille van de kosten te veel op de stoel van de hulpverlener zitten. "Daarnaast zien we organisatieproblemen bij gemeenten, er is een hele hoop bureaucratisch getouwtrek. Al met al zorgt dat ervoor dat een groot aantal kinderen tussen wal en schip valt."

 

Geen foute keus
De gevallen waarin het fout ging zijn volgens Dullaert geen incidenten. En hoewel de doelstellingen daarmee niet gehaald zijn, staat hij achter de keuze om de jeugdzorg over te hevelen naar de gemeenten.

Staatssecretaris van Rijn
Verantwoordelijk staatssecretaris Martin van Rijn vond dat de zorg en ondersteuning te versnipperd waren. "Dat zijn we nu fundamenteel aan het verbeteren." Hij geeft daarnaast aan de betrokkenheid van de kinderombudsman zeer te waarderen, en zijn signalen serieus te nemen. "Als de kinderombudsman concrete voorbeelden heeft ontvangen willen wij graag namen en rugnummers", zegt van Rijn.

Dullart reageert: "Het is goed dat de staatssecretaris zich openstelt voor meldingen van gevallen die niet goed gaan. Maar we hebben hier met een structureel probleem te maken. Dus het helpt niet om alleen die individuele gevallen aan te horen. Uiteindelijk is de rijksoverheid, en daarmee Van Rijn, nog steeds verantwoordelijk. Hij zal daarom ook met gemeenten aan tafel moeten om te praten over hoe te voorkomen dat de gemeenten op de stoel van de hulpverlener gaat zitten."


Deel dit artikel

Gerelateerde artikelen