Nieuws2 mrt '16 09:51

SGP wil discussie abortus nieuw leven inblazen

Auteur: Mark Hulstein

Uit nieuw onderzoek van TNS-NIPO blijkt dat 72 procent van de Nederlanders voorstander is van abortus. De SGP gaf opdracht voor dat onderzoek.

Foto: ANP
Foto: ANP

SGP-fractievoorzitter Kees van der Staaij: "Er wordt nu heel sterk gedacht: we hebben eenmaal een wet gehad en die heeft gezegd: het mag in die gevallen. Eigenlijk zonder enige aanduiding van reden en met een hele lange termijn in vergelijking met het buitenland, tot wel 24 weken. En daar moet iedereen z'n eigen keuze maar in maken. Het wordt heel normaal gevonden, er wordt niet meer echt kritisch gediscussieerd over hoe we eigenlijk om gaan met abortus om bijvoorbeeld financiële redenen, of dat het gezin compleet is, of omdat ze een andere partner hebben."

Van der Staaij denkt niet dat men lichtvoetig om wordt gegaan met het besluit tot een abortus. "Het is wel zo dat mensen het idee hebben van: 'de wet vindt het allemaal goed'. Terwijl de wet mijns inziens alleen als een buitengrens bedoeld is. Ook bij de wetgeving van destijds is gezegd: het moet om onontkoombare noodsituatie gaan. En het idee van die noodsituatie is in de praktijk steeds meer naar de achtergrond verschoven", zegt de SGP-fractievoorzitter.

De SGP-fractievoorzitter wil naar aanleiding van het onderzoek vooral meer discussie over abortus. "We moeten eens nadenken wat die 'onontkoombare noodsituatie' precies is. Als maatschappij moeten we misschien ook meer kunnen bieden er op inspelen als we ons afvragen of dit wel redenen zijn: huisvesting, of gezin compleet", zegt Van der Staaij. "We kunnen wel degelijk het gesprek en het debat aangaan, meer dan tot nu toe het geval is. Jongeren, maar ook oudere mensen kun je vragen: 'wanneer vind jij eigenlijk dat leven bijzondere bescherming verdient?'"


Deel dit artikel

Gerelateerde artikelen