Nieuws27 aug '12 10:34Aangepast op 27 aug '12 17:44

Files nemen toe bij autopartij VVD | CPB

Auteur: Arjan Meesterburrie

GroenLinks dringt de files fors terug (-67%), terwijl de files bij 'autopartij' VVD juist flink toenemen (+10%). Maar moeten automobilisten wel blij zijn met het GroenLinks-recept?

Bij GroenLinks nemen de files volgens het Centraal Planbureau met liefst 67 procent af en dat komt omdat de partij kilometerheffing wil invoeren én de maximumsnelheid wil verlagen. Hoogleraar Transportbeleid Bert van Wee van de TU Delft zegt op BNR dat dit inderdaad de beste maatregelen zijn tegen files:

"Het verbaast mij niets, want er is geen enkele maatregel die beter helpt tegen files als de kilometerheffing en dan flink variëren naar plaats en tijd. Daar kan je zeker de helft van de files mee doen afnemen. In ieder geval de structurele, regelmatig terugkerende files. Dat helpt gewoon veel beter dan een paar miljard extra aan wegen uitgeven."

Kilometerheffing 18 cent
Campagneleider Jesse Klaver van GroenLinks legt bij BNR Roelof Hemmen uit dat automobilisten fors moeten gaan betalen in de spits: "Meerdere partijen komen met een kilometerheffing. Maar het grote verschil is dat GroenLinks met een congestieheffing komt. Op het moment dat het druk wordt in de spits moet je meer gaan betalen, dan ga je zo'n 18 cent per kilometer betalen."

Maximumsnelheid omlaag
Automobilisten staan dan wel veel minder in de file als GroenLinks zijn zin krijgt, maar ze mogen dan ook veel minder hard rijden, zegt Klaver: "Wat wij zeggen is dat op de ring rond steden maximaal 80 gereden mag worden [...] En geen 130 op de snelweg, maar gewoon 120 en eigenlijk zeggen we ook in onze doorrekeningen dat het terug kan naar 100, want daar wordt de doorstroming beter van."

Hoogleraar Transportbeleid Bert van Wee beaamt dat verlaging van de maximumsnelheid goed is in de strijd tegen files: "Als we allemaal 100 zouden rijden heb je minder files dan bij 130. Vooral de snelheidsverschillen zijn een probleen."

Investeren in wegen ineffectief
Van Wee wijst erop dat de VVD-plannen om nieuwe snelwegen aan te leggen veel minder effectief zijn in de strijd tegen files: "Ik praat niet in termen van goed of slecht, want dat zijn politieke keuzes. Maar ik moet wel constateren dat extra geld voor wegen veel minder fileoplossend vermogen heeft dan de plannen van GroenLinks."

Het CPB-lijstje
Het Centraal Planbureau heeft gekeken naar de files in 2020 op basis van de partij-programma's en komt tot de volgende procentuele verschillen ten opzichte van het basispad:

1. GL -67%
2. D66 -46%
3. PvdA -37%
4. CU -32%
5. SP -20%
6. CDA +7%
7. VVD +10%
8. PVV +12%

Dat de files toenemen bij VVD en PVV komt vooral omdat ze de vergoedingen voor woon-werkverkeer niet willen belasten, zo staat in de CPB-toelichting:

"Het niet belasten van de vergoedingen voor woon-werkverkeer zorgt voor een toename van het autogebruik en de filedruk. Het effect op autogebruik en files van meer geld naar of bezuinigen op wegen is in verhouding hiermee beperkt. Dit is de belangrijkste verklaring voor de toename van het autogebruik en de filedruk bij VVD, PVV en CDA.

De belangrijkste verklaring voor het afgenomen autogebruik en de afgenomen filedruk bij PvdA, SP, D66, GroenLinks en ChristenUnie is het invoeren van een kilometerheffing. Bij GroenLinks zorgt de verlaging van de maximumsnelheid voor een verdere afname."


De belangrijkste conclusie van de CPB-cijfers is dat geen enkele partij een sluitende begroting haalt in 2017.

Gerelateerde artikelen