Nieuws9 dec '15 17:54

Van der Steur: 'Dit kan niet nog een keer gebeuren'

Auteur: Karlijn Meinders

In een reactie op het rapport over de Teeven-deal, zegt minister Ard van der Steur de aanbevelingen te gaan opvolgen van de Commissie Oosting. Het moet transparanter en de werkprocessen moeten beter.

Foto: ANP
Foto: ANP

Van der Steur: "Uit het rapport blijkt dat er veel is misgegaan bij de voorbereiding, de totstandkoming en de afwikkeling van de schikkingsovereenkomst en bij de informatieverstrekking daarover aan de Tweede Kamer. Ik betreur dat in hoge mate."

Verandertraject
Volgens Van der Steur sluiten de aanbevelingen in het rapport aan bij het verandertraject dat inmiddels op het ministerie is gestart. "Twee belangrijke onderdelen daarvan zijn: de versteviging van de interne afstemming en coördinatie en ten tweede de versterking en bevordering van de politieke sensitiviteit in alle lagen van de organisatie."

Werkprocessen
Ook het archiefbeheer, de incidentenstrategie en een aantal werkprocessen moet beter volgens het rapport. "Al eerder heb ik besloten dat het College van procureurs-generaal wordt versterkt met een procureurs-generaal voor de bedrijfsvoering en nu overleg ik met het College om lid toe te voegen voor het indelen van werkprocessen."

Voorschriften
De commissie acht het onwaarschijnlijk dat een soortgelijke schikking zich in de huidige tijd nog zou kunnen herhalen. "Niet te min doet zij op dat punt een aantal aanbevelingen dat zal worden uitgevoerd", vertelt Van der Steur. "Er wordt in beleidsregels en voorschriften duidelijker aangeven in welke gevallen een officier van justitie een ontnemingsschikking kan aangaan en in welke gevallen dit eerst moet worden voorgelegd."

Openheid
Er komt bovendien meer aandacht voor proportionaliteit en afstemming met de Belastingdienst, er moet worden nagegaan of rechtelijke toetsing nodig is, er moet meer openheid komen bij het Openbaar Ministerie en een geldbedrag mag in geen geval leiden tot gratie. Volgens Van der Steur wordt in de praktijk al volgens deze laatste aanbeveling gewerkt.


Deel dit artikel

Gerelateerde artikelen