Nieuws2 jun '15 18:15

Bussemaker: toezicht hoger onderwijs doorgeschoten

Auteur: Karlijn Meinders

Bussemaker wil snoeien in de vele controles en stapels papierwerk. Ze stelt voor docenten en studenten een grotere stem te geven in het beoordelen van hun opleiding. Ze denkt dat dit de kwaliteit van het onderwijs ten goede komt.

Anne Flierman is voorzitter van de Nederlands-Vlaamse Accreditatie Organisatie. Zij beoordelen en toetsen op dit moment de kwaliteit van het hoger onderwijs. Flierman vertelt dat ze hebben meegewerkt aan het plan en dat ze achter de pilot staan, maar dat een blijvende vorm van externe controle wel nodig is.

Balans
Volgens Flierman is het een mooie volgende stap. "We zoeken altijd naar de perfecte balans tussen het geven van vertrouwen aan docenten en de zorg om hun werkdruk zo gering mogelijk te houden aan de ene kant, en transparantie en verantwoording aan de andere kant. Wanneer je een heleboel belastinggeld tot je beschikking hebt, moet je kunnen laten zien wat je ermee doet."

Voorwaarden
Het is de bedoeling dat die balans tussen vertrouwen en verantwoording nog beter wordt wanneer er meer ruimte komt voor de docenten. Maar niet zomaar elke instantie krijgt die ruimte. "We kijken natuurlijk wel wie daar klaar voor zijn. En de kwaliteit van de opleidingen zal altijd ook bewaakt worden met een vorm van extern toezicht."

Evaluatie
De pilot zal moeten uitwijzen of de kwaliteit van het onderwijs verbetert wanneer instellingen kunnen werken met een grotere verantwoordelijkheid en minder (papieren) werkdruk. "Er zal een goede evaluatie moeten plaatsvinden", benadrukt Flierman, "voordat de volgende stap gezet kan worden."


Deel dit artikel

Gerelateerde artikelen