Nieuws24 aug '15 13:16

Noordelijke provincies willen geld voor risico-investeringen

Auteur: Madelon Meester

De provincies Drenthe, Groningen en Friesland willen meer zeggenschap over het geld van de Noordelijke Ontwikkelings Maatschappij (NOM). Ze willen dat de NOM meer risicovolle investeringen doet.

Foto: ANP
Foto: ANP

Daarvoor is een meerderheidsbelang nodig. Op dit moment is de NOM grotendeels in handen van het ministerie van Economische Zaken. Volgens gedeputeerde Patrick Brouns van Financiën en Economische Zaken in Groningen hebben veel bedrijven moeite om geld te lenen van banken als ze willen uitbreiden. Ook bij de oprichting van nieuwe ondernemingen krijgen mensen vaak 'nee' van de bank te horen. "Bij die  laatste categorie speelt innovatie vaak een grote rol. Bedrijven hebben bijvoorbeeld een nieuwe techniek uitgeprobeerd, willen dat grootschaliger toepassen, maar in de praktijk blijkt dat moeilijk financierbaar. Op die groep willen wij ons met name richten, omdat daar potentieel veel werkgelegenheid bij komt kijken."

Banen creëren
De NOM doet op dit moment te weinig van dergelijke risico-investeringen, vindt Brouns. Volgens hem komt dit doordat de NOM van Den Haag een rendement van 8 procent moet halen. "Vorig jaar heeft de NOM 9 miljoen euro winst gemaakt, ik had dat bedrag liever in de maatschappij geïnvesteerd. Als overheid gaat het er niet om aan het eind van het jaar meer geld te hebben, maar moet je de economie aanjagen."

 

Risico
Dat er door de risico-investeringen ook geld verloren kan worden, beaamt Brouns. "Bij elke investering die je doet, moet je een inschatting maken van de risico's en moet je geld apart houden voor het geval een investering niet kan worden terugbetaald. Dat risico loop je bij kredieten altijd. Je kunt ook subsidies geven, maar dan ben je het geld zeker kwijt. Met kredietverlening heb je een grote kans dat het krediet wordt afgelost en je het geld weer in de samenleving kunt investeren."

Aandelen
De provincies Drenthe, Friesland en Groningen verkennen op dit moment of ze aandelen van de NOM kunnen overnemen en op welke voorwaarden dat kan. Als de resultaten van dat onderzoek bekend zijn, zal dat tot besluitvorming in de drie provincies moeten leiden. 


Deel dit artikel

Gerelateerde artikelen