Nieuws29 sep '14 12:06

Raad van Brandweercommandanten: "Verbetering moet vooral door gedragsbeïnvloeding"

Auteur: BNR Webredactie

Op 2 en 3 oktober vindt het jaarcongres van de Brandweer Nederland plaats. Stephan Wevers, voorzitter van de Raad van Brandweercommandanten, is positief over de stand van zaken, maar ziet zeker mogelijkheden voor verbetering.

Van de 430 brandweerregio's zijn er na bezuinigingen en reorganisatie nog 25 over. Dat is een enorme verandering voor de Brandweer Nederland. Toch ziet Wevers vooral veel positieve gevolgen. "We zijn efficiënter gaan werken en de kwaliteit is omhoog gegaan. Met een grotere club kun je meer aan. We kunnen nu landelijk dingen opzetten, waar voorheen ieder het voor zichzelf moest organiseren."

Maar ze zijn er nog niet, vindt ook Weven. "Waar we nu naar moeten kijken is hoe het nog beter kan. Per jaar valt er in Nederland ongeveer 1 dodelijk slachtoffer per week, vallen er 10 gewonden en vliegen er 100 woningen in brand. Als we dat aantal naar beneden willen hebben, dan zit het meeste rendement in de voorkant: in voorlichting en gedragsbeïnvloeding. Ook willen we meer maatwerk. Per situatie kijken hoeveel mensen er op de wagen moeten zitten bijvoorbeeld."

Onderzoek vakbonden
Uit onderzoek van de vakbonden zou een toenemende ontevredenheid onder werknemers blijken. "Voor sommige dingen die genoemd worden heb ik zeker begrip. Veel komt door de reorganisatie. In het onderzoek kwam onder andere naar voren dat de afstand tussen de leiding en de werkvloer te groot is. Dat is iets waar we aan werken. We gaan mensen meer betrekken bij de besluitvorming. Het zal wel nog een aantal jaren duren voor er weer balans is in de organisatie."

Een onderwerp waar de laatste tijd veel kritiek op is geweest, is de snelheid waarmee de brandweer ter plekke is. De norm is 8 minuten, maar die wordt lang niet altijd gehaald. "Deze norm is eind jaren zestig bepaald en is niet meer up to date. De opkomsttijd is afhankelijk van het type gebouw en de noodzaak van hulp, daar staan verschillende tijden voor. Ik zou liever zien dat er naar de kwaliteit wordt gekeken. We zijn er altijd zo snel mogelijk, maar vanaf het moment dat we er zijn, maakt het niemand meer wat uit. Toch moet er ook gekeken worden naar de kwaliteit van het optreden en de preventie en voorlichting. Niet alleen naar naar de opkomsttijd."

Vrijwilligers
Van de 30.000 brandweerlieden, zijn er 21.000 vrijwilliger. Is de kwaliteit dan nog wel te waarborgen? "Jazeker. Iedereen krijgt dezelfde opleiding. De vrijwilligers zijn erg betrokken en volgen netjes alle trainingen. Het enige verschil is dat ze niet aanwezig zijn op de kazerne en het dus langer duurt voor ze ter plekke kunnen zijn en misschien hebben ze soms wat minder vlieguren gemaakt."

Gedragsbeïnvloeding en voorlichting
"We kunnen met de informatie die we hebben heel gericht campagnes opzetten. We weten bijvoorbeeld dat de meeste dodelijke slachtoffers jongeren onder de 10 en ouderen boven de 65 zijn. En dat de meeste mensen in en rond de woning in de problemen komen. Die doelgroep willen we nu heel gericht bereiken met voorlichting."

Rookmelders
Volgens Wevers kan er in Nederland nog heel veel worden gedaan aan preventie. Zo zouden rookmelders verplicht moeten worden. "We zijn momenteel bezig met onderzoeken. Daarbij gaan we sloopwoningen gecontroleerd in brand zetten om zo verschillende zaken te kunnen testen. We hopen onder andere te kunnen bewijzen dat rookmelders levens redden. In nieuwbouwhuizen zijn ze nu verplicht, maar ik vind dat er in elke woning één zou moeten zitten."

Impregneren
Ook impregnatie is een belangrijk onderwerp binnen de brandveiligheid. Bij IKEA Nederland worden meubels niet geïmpregneerd, maar in Engeland wel. "Ik vind dat meubels, maar ook nachtkleding en beddengoed zo brandveilig mogelijk moet zijn. Dat in Nederland bij de IKEA meubels niet worden geïmpregneerd heeft te maken met de stof die daarvoor wordt gebruikt. Deze is volgens onze regels te belastend voor het milieu. Mijn standpunt is dat het impregneren wel zou moeten gebeuren, dus dat betekent wellicht dat het aanpassen van de wet noodzakelijk is."


Deel dit artikel

Gerelateerde artikelen