Nieuws29 sep '15 13:07Aangepast op 29 sep '15 13:43

Bezuinigingsplan rechtbanken uitgesteld

Auteur: BNR Webredactie

De Raad voor de Rechtspraak stelt de bezuinigingen op de regionale rechtbanken voorlopig uit. De Vereniging voor de Rechtspraak hoopt dat van uitstel, afstel zal komen.

Het zogeheten 'Meerjarenplan van de Rechtspraak' behelsde onder meer de ontmanteling van rechtbanken in zeven steden: Assen, Almelo, Alkmaar, Dordrecht, Maastricht en Zutphen. Daar is groot verzet tegen het verplaatsen van rechtszaken naar andere steden.

Brief
In een brief aan minister Ard van der Steur van Veiligheid en Justitie hebben de Raad voor de Rechtspraak en de rechtbankpresidenten laten weten de bezuinigingen voorlopig uit te stellen. Er is 52 miljoen euro nodig om de rechtspraak in eerder genoemde steden op een volwaardig peil te houden, aldus de Raad voor Rechtspraak. De rechtsprekende instanties kampen met een tekort van 32 miljoen euro per jaar. Zonder bezuinigingen op de huisvesting van kleinere rechtbanken zou dit tekort met nog eens 20 miljoen euro oplopen, aldus de Raad voor Rechtspraak.

Goede reden
Maar die tekorten, zijn ontstaan om een goede reden, meent Rosa Jansen, voorzitter van de Vereniging voor de Rechtspraak, de vakbond voor officieren van justitie en rechters. "Die zijn er omdat in de afgelopen jaren is gewerkt aan de meest efficiënte rechtspraak van Europa. Daar zit een prijs aan, maar daar is de burger bij gebaat."

Heroverwegen
Jansen hoop dat van uitstel van de bezuinigingen, afstel komt. "Wij hoopten gewoon heel erg dat nu de economie aantrekt, het plan uit 2013 heroverwogen zou worden. Dit is een eerste stap, maar het geeft nog geen duidelijkheid."


Deel dit artikel

Gerelateerde artikelen