Nieuws7 jul '15 07:30

Werkgevers vragen steeds nadrukkelijker concessies van werknemers

Auteur: Karlijn Meinders

Hoewel de economie aantrekt, vraagt een kwart van de werkgevers het personeel nog steeds in te leveren op arbeidsvoorwaarden. Dat blijkt uit onderzoek van salarisdienstverlener ADP Nederland en adviesbureau Berenschot.

En steeds vaker zijn het jongeren die met deze demotie te maken krijgen, zegt Hans van der Spek van Berenschot. "Vaak wordt demotie één op één gekoppeld aan oudere werknemers, maar in feite het gaat om mensen die zijn vastgelopen in hun eigen functie. Dat kan ook zijn wanneer er sprake is van bijvoorbeeld disfunctioneren. Op het moment dat iemand teruggaat in functie en de arbeidsvoorwaarden worden aangepast, dan is er sprake van demotie."

Nieuwe situatie
We zouden wel eens naar een situatie kunnen gaan waarbij we minder gaan verdienen naarmate we ouder worden, in plaats van meer, zegt Van der Spek. "We moeten ons realiseren dat hetgeen we vroeger nastreefden: steeds meer verdienen, maar even hard werken, niet altijd meer past in de huidige situatie. We zullen moeten kijken of we niet andere doelen moeten nastreven."

Verkeerd debat
Maurice Limmen, voorzitter van vakbond CNV, denkt dat er op een verkeerde manier naar de situatie gekeken wordt. "Als je kijkt naar dit nieuws, dan wordt er nu eigenlijk gezegd: versobering van arbeidsvoorwaarden treft met name de financiële instellingen. Dat is op dit moment een sector in Nederland waar het gewoon heel slecht mee gaat. ik vraag me dan af, hebben we het over demotie in de zin van dat een werkgever niet goed functioneert, of gaat het erom dat het met die bedrijven niet goed gaat? Volgens mij is dat laatste het geval."


 

Langer doorwerken
Limmen is van mening, dat er best sprake mag zijn van een aanpassing van de arbeidsvoorwaarden, als de situatie daarom vraagt. "Naarmate we met zijn allen langer moeten doorwerken, zullen er steeds meer oudere mensen op de arbeidsmarkt zijn. Dan vind ik het niet gek dat je op een gegeven moment gaat kijken welke verantwoordelijkheden daarbij horen en eventueel de taken anders verdeelt als bedrijf."

Zuivere demotie
Alfred van Delft, secretaris arbeisdvoorwaarden bij VNO NCW, denkt dat er in het onderzoek van Berenschot het één en ander door elkaar wordt gehaald. "Demotie is een fenomeen dat eerder waardering verdient, dan dat het mensen op een zijspoor zet. Er zou gekeken moeten worden naar wat er schuil gaat achter zo'n geval van demotie. Zuivere demotie heeft te maken met het feit dat je inspanningen verricht om werknemers te behouden. Iemand kan bijvoorbeeld zijn functie niet meer aan en je gaat kijken naar een passende oplossing."


Deel dit artikel

Gerelateerde artikelen