Nieuws18 nov '15 13:30Aangepast op 18 nov '15 16:49

Nederland praat over een mini-Schengenzone

Auteur: Bas van Setten

Nederland overlegt met Duitsland, België, Luxemburg en Oostenrijk over een beperkte toepassing van Schengen. De VVD steunt voorstellen voor zo’n mini-Schengen-zone, heeft Halbe Zijlstra zojuist laten weten.

Politiek verslaggever Jaap Jansen: "Er komen momenteel heel veel vluchtelingen binnen. Landen als Hongarije raken in paniek en sluiten de grenzen. Mensen die eenmaal binnen zijn kunnen vrij reizen, en dat belast weer andere landen. Daarnaast is er de Dublin-verordening, die bepaalt dat je mensen kunt terugsturen naar het land van aankomst. Die verordening kan nu niet worden gehandhaafd omdat er simpelweg te veel vluchtelingen zijn."

Nederland overlegt nu dus met vier andere landen over hoe je die twee afspraken zo goed mogelijk kunt handhaven, en of je eventueel bepaalde onderdelen tijdelijk minder volledig moet toepassen. Er wordt gedacht aan paspoortcontrole aan de grenzen. Als daar geen animo voor is dan willen ze per land een asielplafond instellen.

Juridisch
Of het plan juridisch gezien kans van slagen heeft hangt volgens Jorrit Rijpma, hoofddocent Europees recht en Schengen-deskundige aan de Universiteit Leiden, af van wat ze er precies mee bedoelen. "Op dit moment kan er al behoorlijk wat onder Schengen. Je ziet bijvoorbeeld dat Duitsland en Zweden onlangs ook al grenscontroles hebben ingesteld."

 

Rijpma wijst er daarnaast op dat er momenteel twee dingen gemengd worden. De discussie over het asielbeleid, en de discussie over de grenzen. "De vijf landen willen namelijk samen kijken hoe ze het asielbeleid kunnen aanpakken. We hebben in het verleden gezien dat sommige landen dwars lagen toen werd gesproken over een verplicht quota, en over de verdeling van asielzoekers. Dat verklaart misschien dat ze onderling wat meer willen gaan doen. Dat mag, maar dat kan niet inhouden dat je daarmee de Schengen-regels, zoals ze nu bestaan, achter je laat."


Deel dit artikel

Gerelateerde artikelen