Nieuws10 sep '15 06:32Aangepast op 10 sep '15 07:32

'Vluchtelingenplan kabinet had eerst getoetst moeten worden'

Auteur: Karlijn Meinders

Dan was meteen duidelijk geweest dat het kabinetsplan voor een Europese asielbeleid onrealistisch en juridisch onhaalbaar is, zegt de Vereniging van asieladvocaten.

Vandaag debatteert de Kamer over het voorstel van het kabinet. Daarin staat onder meer dat vluchtelingen in de regio moeten worden opgevangen en daar asiel aan moeten vragen. Loes Vellenga, voorzitter van de Vereniging asieladvocaten -en juristen Nederland, vindt het positief dat het kabinet inziet dat het huidige beleid van gesloten grenzen de mensensmokkelaars in de hand speelt. "Maar voor de opvang van vluchtelingen in de regio, ontbreekt een wettelijke basis in het EU-recht", zegt Vellenga. "Daarnaast heeft de Kamer juist nu besloten dat voor het aannemen van EU-regels een tweederde meerderheid in de Kamer nodig is, dus het wordt alleen maar moeilijker om dit plan te realiseren."

Toetsen vooraf
Als het kabinet dit plan wil, moeten wetten en verdragen worden aangepast, zegt Vellenga. "Ze hadden iets moeten voorstellen wat realistisch is. Als ze dit echt willen, gaat dat jaren duren. Daarnaast had het plan eerst getoetst moeten worden. De adviescommissie voor vreemdelingenzaken heeft in 2010 al gezegd dat het niet haalbaar is, omdat een wettelijke basis ontbreekt. Er is een harmonisatie van de Europese wetgeving vereist en het moet duidelijk zijn, hoe er in alle landen met asielzoekers om moet worden gegaan. Alle landen zouden dan mee moeten doen."


Deel dit artikel

Gerelateerde artikelen