Nieuws22 sep '15 17:02

'Nederland durft niet voorop te lopen in verduurzaming'

Auteur: Bas van Setten

Nederland kan de economie zo inricht dat er ruimte is voor groei, en tegelijkertijd aandacht voor het milieu. "Sterker nog, het zal wel moeten", zegt Maarten Hajer, directeur van het Planbureau voor de Leefomgeving.

Maarten Hajer. Foto: ANP
Maarten Hajer. Foto: ANP

"We hebben in de naoorlogse tijd de petrochemie opgebouwd, maar die sector is eindig. We moeten nu met onze hightech, onze universiteiten en onze hele innovatieve bedrijven inzetten op oplossingen voor een economie die geen fossiele brandstoffen meer nodig heeft. Dat is een kans voor Nederland. Wij kunnen leider worden met landen als Korea, China, Japan en natuurlijk Duitsland, maar dan moet je dat nu als je hoeksteen van innovatiebeleid gaan maken", zegt Hajer.

 

De oplossing
De oplossing ligt in de sector die nu juist moet veranderen, de petrochemische industrie. "Nederland heeft altijd voorop gelopen in innovatie, dat zien we in het staal, dat zien we in de petrochemie, en daar ligt ook de oplossing. We moeten gaan nadenken over biochemie en dergelijke. We hebben in Nederland de agro-industrie en we hebben een hele sterke chemische industrie. Als je die twee bij elkaar brengt zie je vaak echte innovatie ontstaan", zegt Hajer.

De overheid is volgens Hajer als eerst aan zet. Ze moeten een groot akkoord sluiten met het bedrijfsleven en maatschappelijke groeperingen. "Het is mijn stellige overtuiging dat het beste van het bedrijfsleven helemaal niet bang is voor radicale doelen, ze zijn bang voor onzekerheid. De overheid heeft de rol om die zekerheid op de langere termijn te bieden."

Wetgeving
Een aspect wat je in wetgeving zou moeten verankeren is de CO2-reductie. "Een van de mogelijkheden daarvoor is een klimaatwet zoals bijvoorbeeld de Britten, de Denen en de Duitsers hebben. Wij lijken tot dusver nog niet echt te willen kiezen", zegt Hajer.

"Ik wil pleiten voor een brede Nederlandse missie, waarbij je tot het randje moet gaan van wat mag van Europa", vervolgt Hajer. "Het idee is dat je als overheid en als bedrijfsleven meer met elkaar gaat samenwerken. Dat is lastig want aanbestedingsrecht maakt dat je geen akkoorden mag sluiten."

Bedrijven
Nederland heeft een aantal bedrijven die voorop lopen zoals DSM, AkzoNobel en Unilever. Daarnaast hebben we natuurlijk heel veel bedrijven waarvan we de naam niet kennen. Dat zijn kleine bedrijven die we volgens Hajer goed in de gaten moeten houden want daar komen vaak de innovaties vandaan.


Deel dit artikel

Gerelateerde artikelen