Nieuws22 sep '15 07:21Aangepast op 22 sep '15 07:58

Klimaat-experts: kabinet, ga niet in hoger beroep

Auteur: Karlijn Meinders

Dat schrijven twintig internationale klimaat-experts in een open brief. Milieu-organisatie Urgenda wil dat de politiek meer doet aan het terugdringen van CO2-uitstoot.

Foto: ANP
Foto: ANP

De overheid moet werk maken van de inhoud van de uitspraak, in plaats van te procederen, zegt directeur campagnes bij Oxfam Novib, Tom van der Lee, één van de ondertekenaars van de brief. "Voor een hoger beroep is geen tijd meer, dat zijn allemaal verspilde jaren. In de uitspraak wordt Nederland opgeroepen, uit oogpunt van de zorgplicht die de staat heeft voor het leefmilieu en haar bevolking, om de emissies van broeikasgassen in 2020 met minstens 25 procent van de uitstoot ten opzichte van 1990 te beperken."

Internationaal
De omstreden klimaatzaak is ook in de rest van de wereld niet onopgemerkt gebleven. "Het is heel erg boeiend dat Nederland het eerste land is waar geconstateerd is dat er ook een juridische plicht is voor staten om het leefmilieu en haar bevolking te beschermen", zegt Van der Lee. "Dit heeft internationaal veel losgemaakt. In verschillende landen zijn nu vergelijkbare zaken aangespannen tegen de overheid."

Onmiddellijke dreiging
In de brief van de experts wordt gesproken over een ernstige en onmiddellijke dreiging. "Helaas zijn het vooral de armste landen die daardoor getroffen worden", zegt Van der Lee. "Uit een recent Wereldbank-rapport blijkt dat 80 procent van de impact van klimaatverandering de allerarmste landen raakt met extreme droogte, maar ook extreme wateroverlast, waardoor veel oogsten verloren gaan en mensen moeten vluchten."

Brandstoffen
Volgens Van der Lee moet de staat allereerst de afspraken uit het Energie-akkoord daadwerkelijk uitvoeren. "En verder is het zaak om het gebruik van fossiele brandstoffen niet langer te subsidiëren en de grootgebruikers van die brandstoffen beter te laten betalen."


Deel dit artikel

Gerelateerde artikelen