Nieuws29 aug '14 14:59Aangepast op 29 aug '14 18:57

Kabinet eens over aanpak jihadisme

Auteur: BNR Webredactie

Het kabinet komt met een pakket maatregelen om radicalisering en jihadisme aan te pakken. De plannen houden onder meer in dat er meer mogelijkheden komen om het Nederlanderschap in te trekken, zonder dat daar een rechter naar hoeft te kijken.

Het plan kan rekenen op een ruime meerderheid in de Kamer. Strafrechtadvocaat Geert-Jan Knoops ziet de rechtsstaat verdampen door deze wet.

Minister Opstelten van Veiligheid en Jusititie wil niet meer bij een rechter toetsen of de informatie over jihadisten die hij van de AIVD krijgt, klopt. Dat zorgt volgens hem alleen maar voor tijdsverlies. "Want eerst moet er een hele rechtsgang gelopen worden, terwijl we nu al weten dat dit feit is gepleegd. Dat de betrokkenen dat heeft gedaan, dat blijkt uit de feiten. Dat gaat bijvoorbeeld naar mij", zegt hij tegen BNR. "We hebben natuurlijk een rechtsstaat en een parlementaire democratie waar ik dan bijvoorbeeld verantwoordelijkheid voor draag."

Daarnaast zou een rechtsgang te moeilijk zijn voor het OM. "Het is voor het Openbaar Ministerie altijd lastig om het bewijsrechtelijk helemaal rond te krijgen zodat het ook voor de rechter een zaak blijft. Dat is het punt. En daarom is gezegd, dat gebeurt ook elders, om het ook op deze manier te kunnen. Want het gaat om terroristen waarvan is vastgesteld dat ze terroristen zijn en dat ze die daad hebben gepleegd."

Brief
Eerder vandaag schreef Opstelten, samen met minister Lodewijk Asscher van Sociale Zaken, een brief naar de Tweede Kamer over het actieprogramma ‘Integrale Aanpak Jihadisme’. "In Nederland is geen ruimte voor haatzaaien of extremisme. De jihadistische beweging is in alles het tegengestelde waar onze economie voor staat" schreven zij. Het programma heeft tot doel het beschermen van de democratische rechtsstaat, bestrijden en verzwakken van de jihadistische beweging in Nederland, en het wegnemen van de voedingsbodem voor radicalisering.

Nederlanderschap
Onderdeel van het plan is dus de mogelijkheid om het Nederlanderschap in te trekken, al mag dit alleen bij jihadisten met een dubbel paspoort en niet leiden tot stateloosheid. Dit moet ook kunnen bij mensen die een opleiding volgen in een terroristisch trainingskamp of die daar als instructeur werken.

Onderwijs
Burgers kunnen zich straks zowel offline als online anoniem melden als zij vermoeden dat er sprake is van de voorbereiding van strafbare feiten of jihadisme. Onderwijsinstellingen waarover signalen binnenkomen of waarvan bekend is dat er sprake is van radicalisering, of onderwijsinstellingen die een verzoek doen om hulp in dit kader, worden ondersteund.

Online
Ook zal een specialistisch team van de Nationale Politie zich gaan richten op de bestrijding van de online verspreiding van online radicaliserende, haatzaaiende, gewelddadige jihadistische informatie. Dit team licht het OM in over mogelijke strafbare uitingen en maakt het afspraken met internetbedrijven over effectieve blokkeringen.

Paspoort
Verder komen er wettelijke mogelijkheden om jihadisten te kunnen aanpakken die terugkeren naar Nederland. Overwogen worden onder meer een tijdelijke meldplicht en contactverboden. Wanneer er gegronde vermoedens bestaan dat iemand wil uitreizen naar een conflictgebied om zich daar aan te sluiten bij terreurbewegingen als IS, worden paspoorten vervallen verklaard.

Asscher kondigde eerder al aan dat het kabinet de komst van 'haatpredikers' wil voorkomen door hun geen visum meer te verlenen. De plannen van de ministers moeten nog langs de Tweede Kamer.

Gerelateerde artikelen