Nieuws20 aug '15 13:44

'Herbeoordelingen kosten 6 miljoen, maar leveren vijftigvoudige op'

Auteur: Thijs Baas

Consequente herkeuring van arbeidsongeschikten levert bijna vijftig keer zoveel op als er aan geld in gestoken wordt: tegenover de 6 miljoen die de herkeuring kost staat een geschatte 'besparing' van 270 miljoen euro, zegt Wim van Pelt, voorzitter van de NOVAG.

Foto: ANP
Foto: ANP

Het budget voor de herkeuringen is onvoldoende om die herbeoordelingen uit te voeren, zegt Van Pelt. "Qua koste-baten is het absoluut efficiënt. Het uitvoeren van zevenduizend herbeoordelingen kost 6 miljoen, maar levert 270 miljoen euro op. We kunnen vaststellen dat het UWV onvoldoende budget heeft om de keuringen uit te voeren en ik denk dat dat politieke keuzes zijn. Er moet budget bijkomen, anders is het probleem onoplosbaar."

 

Genezen
Volgens NOVAG - de vakbond voor verzekeringsartsen ontvangen -150.000 mensen ten onrechte een arbeidsongeschiktheidsuitkering. Door het te lage budget voor de herkeuringen wordt van veel mensen niet vastgesteld dat ze inmiddels genezen zijn, of in ieder geval weer goed in staat om te werken. "In het verleden hebben wij zevenduizend mensen onderzocht , waaruit bleek dat 20 procent van de mensen geen recht meer had op een uitkering. Ook had 20 procent een te lage uitkering", zegt Van Pelt.

De VVD pleitte er vanochtend voor om mensen die arbeidsongeschikt zijn geraakt periodiek te herkeuren om te zien of ze weer aan het werk kunnen. "Wat we zien is dat de lasten van ziekte en arbeidsongeschiktheid almaar stijgen. Dat weerhoudt werkgever ervan mensen aan te nemen", zegt Kamerlid Anoushka Schut-Welkzijn. "Als mensen hersteld zijn, moeten ze weer aan het werk, zodat werkgevers  niet moeten blijven opdraaien voor de lasten. Er moet meer doorstroming zijn."

Volledig herstel
Overigens is het niet nodig om iedereen met een arbeidsongeschiktheidsuitkering opnieuw te keuren, zegt Van Pelt. Het UWV zou zich, zodra het budget toereikend is, moeten richten op mensen van wie de verwachting expliciet is dat het op termijn beter zal gaan of die zelfs volledig kunnen herstellen. "Er zijn uitzonderingen in de wet geregeld; mensen van wie de verwachting is dat ze niet meer kunnen herstellen, bijvoorbeeld iemand met parkinson of dementie, worden ook niet meer beoordeeld."


Deel dit artikel

Gerelateerde artikelen