Nieuws18 nov '15 10:40

'Gaswinning in Groningen voorlopig beperkt'

Auteur: Judith Laanen

De Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) mag tot oktober 2016 niet meer dan 27 miljard kubieke meter gas winnen uit het Groningenveld, staat in een uitspraak van de Raad van State vandaag.

Ook mag er tot die tijd geen gas gewonnen worden in en rond Loppersum, tenzij dat noodzakelijk is voor de levering van gas.

Verder mag de grens van 27 miljard alleen worden overschreden als blijkt dat het gasjaar 2015-2016 "relatief koud" was, schrijft de Raad van State in de uitspraak. Dan mag er maximaal 33 miljard kubieke meter gas worden gewonnen. Een gasjaar loopt van oktober tot en met september.

'Besluiten minister gegrond', maar toch 'vernietigd'
Uit onderzoek van de Raad blijkt dat de besluiten van de minister gegrond waren op basis van de toenmalige beschikbare onderzoeken over aardbevingsdreigingen. Ook heeft de minister zich niet laten beïnvloeden door persoonlijke belangen of voorkeuren, oordeelde de Raad.

Toch heeft de Raad die besluiten "vernietigd". De minister had "op basis van de informatie beter moeten motiveren" waarom een verdere beperking niet kon. "Uit onderzoeken waarop zijn wijzigingsbesluit is gebaseerd, blijkt immers dat de winning van minder gas tot een lager seismisch risico leidt",  schrijft de Raad. Ook is Kamp er bij zijn belangenafweging "ten onrechte vanuit gegaan dat de risico's in het aardbevingsgebied vergelijkbaar zijn met de risico's die in delen van het rivierengebied worden gelopen", aldus de Raad.

Kamp moet nu een nieuw besluit nemen over de verdere beperking van de gaswinning dan de 33 miljard die hij in juni nog toestond.

Bezwaar tegen gaswinning vanwege aardbevingen
Tientallen partijen hadden bezwaar gemaakt tegen de gaswinning, die al jaren aardbevingen in de regio Groningen veroorzaakt. Daaronder bevonden zich onder meer het college van gedeputeerde staten van Groningen, diverse Groningse gemeenten, twee waterschappen, Veiligheidsregio Groningen en een aantal particulieren. Tegen de uitspraak kan niet in hoger beroep worden gegaan.

Gaswinning in Groningen
Sinds 1963 wint de NAM gas in vier regio's in Groningen: Loppersum, Zuid-West, Eemskanaal en Oost. In januari besloot minister Kamp dit jaar de totale gaswinning in het Groningenveld terug te brengen naar 39,4 miljard kubieke meter. Dat was eerst nog 42,5 miljard. In juni schroefde hij de kraan nog verder dicht; naar 33 miljard.

 

Gerelateerde artikelen