Nieuws22 sep '14 07:22

Numerus fixus bij technische opleidingen

Auteur: BNR Webredactie

‘Kies techniek’, roepen bedrijven en de overheid al jaren tegen jongeren. Maar nu die dat massaal doen, blijkt er ineens onvoldoende plek.

Vijf technische hogescholen voeren bij twee specifieke opleidingen een numerus fixus in omdat zij de toestroom van nieuwe studenten niet meer aankunnen, zo meldt het Financieele Dagblad.

Het gaat om de opleidingen 'chemie' en 'biologie & medisch laboratoriumonderzoek'. Er komen twee keer zo veel studenten op af als enkele jaren geleden. De hoeveelheid ruimte en personeel is niet afgestemd op een verdere stijging.

De vijf hogescholen die een numerus fixus op deze opleidingen instellen, zijn die in Leiden, Utrecht, Amsterdam (Inholland), Rotterdam en de Hogeschool Arnhem Nijmegen.

Grens
Het bedrijfsleven en de overheid hebben middelbare scholieren de afgelopen jaren juist sterk aangemoedigd een bètaopleiding te kiezen. Daar lijken jongeren massaal gehoor aan te hebben gegeven. FD-journalist Thieu Vaessen: “Er wordt gestreefd naar een instroom van vier op de tien studenten in bètaopleidingen. Ik begrijp dat we daar bijna op zitten in Nederland.”

Sommige hogescholen zeggen zelfs te vrezen dat ze studenten opleiden voor werkloosheid. “De opleidingen zelf hebben het gevoel dat de grens bereikt is”, zegt Vaessen.

Het instellen van een numerus fixus betekent overigens nog niet per se dat er geloot zal moeten worden. Vaessen: “Het moet blijken met een numerus fixus of studenten niet zelf besluiten om dan deze opleiding maar niet te gaan doen. Pas als de toestroom echt hoog blijft, zal er misschien geloot  moeten worden.”


Deel dit artikel

Gerelateerde artikelen