Nieuws1 aug '14 10:14

Nederlandse dijken niet op orde: investering van 15 miljard

Auteur: BNR Webredactie

De dijken in Nederland zijn nog lang niet veilig genoeg. En dus worden er vele miljarden geïnvesteerd in het Deltaprogramma 2015 dat minister Schultz van Infrastructuur op Prinsjesdag presenteert. Het Deltaprogramma zelf is gisteravond al uitgelekt via Nieuwsuur.

Burgers helpen de brandweer met het plaatsen van zandzakken bij het dijkje in Assumburg dat overstroomt
Burgers helpen de brandweer met het plaatsen van zandzakken bij het dijkje in Assumburg dat overstroomt

“De zwakke plekken bevinden zich vooral in het rivierengebied", vertelt Matthijs Kok, hoogleraar Waterveiligheid aan de TU Delft en directeur van adviesbureau HKV, op BNR.

"Daar zijn de dijken, zoals bekend, nog niet helemaal op orde. Wat vooral belangrijk is, is dat we op de lange termijn naar een wat grotere veiligheid toe moeten. De risico’s zijn in de afgelopen vijftig jaar toegenomen door verregaande bebouwing en economische ontwikkelingen. Ik denk dat het een verstandige richting is om de veiligheid van dijken verder te versterken.“

Het gaat om een miljardeninvestering. Hoeveel geld is er eigenlijk nodig om ons land beter te beschermen tegen overstromingen? “De schattingen lopen uiteen. Die bedragen al gauw tussen de 10 en 15 miljard euro. We gaan daar heel veel jaren over doen."

Grote risico's
In 2050 zouden de dijken op orde moeten zijn. "Als je uitgaat van zo’n 15 miljard euro betekent dat ongeveer een half miljard euro per jaar. Dat geld is wel beschikbaar. De Commissie Veerman heeft in 2008 geadviseerd om een Deltafonds in te richten. Dat Deltafonds is inmiddels ook van start gegaan. Daar werd destijds uitgegaan van een miljard euro per jaar. Dat geld is wellicht ook voor andere zaken nodig dan alleen maar de dijken."

 


Deel dit artikel

Gerelateerde artikelen