Nieuws6 feb '15 11:58

Gas geven met de waterveiligheid in Nederland

Auteur: BNR Webredactie

Nederland trekt tot en met 2028 jaarlijks 1 miljard uit om de waterveiligheid in ons land te bevorderen. Dat gebeurt nu nog stapsgewijs, miljard voor miljard. Maar als het aan deltacommissaris Wim Kuijken ligt mag er, waar mogelijk, wat meer gas worden gegeven en snellere investeringen worden gedaan. Dat komt de waterveiligheid ten goede, zegt hij op BNR.

Foto: ANP - Wim Kuijken
Foto: ANP - Wim Kuijken

Kuijken gaat in op een wens van Rabobank-topman Wiebe Draaijer, die onlangs een oproep deed om het geld dat is uitgetrokken voor het Deltaplan veel sneller te investeren in plaats van het uit te smeren. Zo’n investering is volgens Draaijer een impuls voor economische groei.

Zorgvuldig werk
“Waar het kan, moeten we dat gaan doen”, reageert Kuijken daarop op deze zender. “Maar er zit altijd een grens aan hoeveel je weg kan zetten op de markt en hoeveel je kan aanbesteden in een jaar. Wanneer ben je klaar? Want het is wel zorgvuldig werk. Het zijn ingrepen in de ruimte, er wonen vaak mensen. Dat betekent dat je veel overleg moet hebben voordat je tot een beslissing komt, dat je planstudies moet doen, dat je alternatieven afgewogen moet hebben en dat je uiteindelijk tot een voorkeursbeslissing komt.”

De vraag aan Kuijken is waar al het geld naartoe gaat. Hij antwoordt: “Voor 90 procent gaat het naar investeringen in nieuwe dijken, nieuwe keringen of ruimtelijke maatregelen aan vooral de rivier om de waterstand te verlagen. Als je de rivier verbreedt, de dijk naar achteren legt - waar je overigens nog allerlei andere functies aan kan toevoegen als recreatie en natuur – dan creëer je waterstandverlaging. Dat is heel belangrijk voor ons land en de bescherming ervan.”

Voorinvestering
Op welk vlak hij Draaijer een handreiking kan doen? “Je kan natuurlijk altijd investeringen naar voren halen als er mogelijkheden zijn van voorfinanciering. Een plan voor een dijkversterking of een ruimtelijke ontwikkeling aan de rivier die je misschien over vier jaar nodig zou hebben kan je naar voren halen omdat het gunstig is voor de veiligheidssituatie. Dat kan als een partij, een provincie bijvoorbeeld, voorinvesteert. Dat is nu nog niet aan de orde. Maar dat zou op zichzelf kunnen."

Het gebeurt met wegen soms ook. We investeren in het hele land, dus overal waar investeringen zijn is dat mogelijk. Het zal zich moeten aandienen. Er is 1 miljard per jaar. Dat is ieder jaar opnieuw beschikbaar voor uitvoering van het deltaprogramma.

Gerelateerde artikelen