Nieuws2 jul '12 12:08

Nederland vergrijst met rasse schreden

Auteur: Melvin Captein

De vergrijzing in Nederland neemt flink toe. Voor het eerst steeg het aantal gepensioneerden boven de drie miljoen. Daarmee is bijna één op de vijf Nederlanders toe aan de oudedagsvoorziening.

Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

18 procent is gepensioneerd
Door de toenemende vergrijzing zijn er tussen de eerste meting in 2000 en het jaar 2011 bijna 600.000 gepensioneerden bij gekomen. Het aandeel gepensioneerden in de totale bevolking steeg in deze periode van 15 naar 18 procent. Een kleine maar groeiende groep van hen verblijft tegenwoordig in het buitenland. In 2011 ging het om ruim 50.000 personen.

63 jaar
Als gevolg van de versobering van vervroegde pensioenregelingen zijn werknemers de afgelopen jaren wel langer gaan doorwerken. Het aandeel gepensioneerden onder de bevolking van 55 tot 65 jaar neemt sinds 2006 af. Vorig jaar was 15 procent van alle 55 tot 65-jarigen met pensioen, in 2006 was dat nog 19 procent. De gemiddelde leeftijd waarop werknemers stoppen met werken, steeg hierdoor van 61 jaar in 2006 naar ruim 63 jaar in 2011.

Een kwart gepensioneerden in 2040
Op de langere termijn vormt het aantal 65-plussers de beste benadering van de hoeveelheid gepensioneerden in Nederland. Nu telt het CBS ongeveer 2,6 miljoen mensen van 65 jaar of ouder (15,6 procent). In 1950 waren dat er nog maar 770.000 (7,7 procent). Naar verwachting zal hun aandeel de komende jaren oplopen tot 25,9 procent in 2040, wat gelijk is aan 4,6 miljoen 65-plussers op een verwachte totale bevolking van 17,8 miljoen.

Gerelateerde artikelen