Nieuws1 nov '12 18:31Aangepast op 1 nov '12 18:59

Hele VVD-fractie achter regeerakkoord

Auteur: Harmen Simon Teunis

De hele VVD-fractie staat nog steeds achter het met de PvdA gesloten regeerakkoord. Dat zei de kersverse VVD-fractievoorzitter Halbe Zijlstra na ruim 4,5 uur beraad.

Het beraad ging heel even ging over de nieuwe fractievoorzitter die gekozen moest worden. De rest van de tijd ging het natuurlijk over dat verschrikkelijk pijnlijke punt voor de VVD; de zorgpremie.

"Er is de nodige commotie ontstaan en wij hebben even goed met elkaar gedeeld wat we daar van vinden. Aan het einde hebben wij wederom geconstateerd dat de VVD-fractie in zijn geheel achter het regeerakkoord staat", zei Zijlstra over de ophef.

"Laat helder zijn dat wij in dit regeerakkoord heel veel punten hebben zitten die voor ons pijn doen. Maar er zitten ook heel veel punten in die voor ons belangrijk zijn. Datzelfde geldt voor de PvdA. Maar voor ons is het geheel belangrijk en accepteren we dus ook dat er soms zaken zijn die niet fijn zijn in de uitvoering", aldus de nieuwe fractievoorzitter.

Te laat
Een overgrote meerderheid van de VVD-stemmers wil dat de plannen over de inkomensafhankelijke zorgpremie worden aangepast, blijkt uit een onderzoek van het EenVandaag Opiniepanel. Maar stelt Reitsma, het is te laat voor nieuwe onderhandelingen.

“Het is een integraal onderdeel van het regeerakkoord dat is afgesproken met de PvdA", zegt Reitsma. "In het akkoord kan de VVD het begrotingstekort snel omlaag krijgen. En de PvdA kan de rekening vooral duwen naar wat zij noemen de sterkste schouders. Je kunt niet een van die twee onderdelen er even tussenuit trekken en maandag met een nieuw kabinet op het bordes staan."

Uitdaging
De achterban van de partij moet het dus maar nemen zoals het is. En dus heeft de VVD-fractie nu een nieuwe uitdaging. "Die moet deze pijnlijke maatregel als noodzakelijk proberen te verkopen aan de achterban."


Deel dit artikel

Gerelateerde artikelen