Nieuws16 sep '15 12:25

'Bezuinigingen Openbaar Ministerie ondoordacht'

Auteur: Judith Laanen

De bezuinigingen die het Openbaar Ministerie moet doorvoeren gaan ten koste van de kwaliteit. Dat zegt de Vereniging van Strafrechtadvocaten, die het bezuinigingsbeleid "ondoordacht" en "grof" noemt.

Uit onderzoek dat in opdracht van de leiding van het OM is uitgevoerd bleek gisteren dat de dagelijkse werkzaamheden van OM-medewerkers te lijden hebben onder de reorganisatie, als deze niet wordt uitgesteld of verzacht. Uitstel brengt wel extra kosten met zich mee, zo'n 50 miljoen euro extra.

Bart Nooitgedagt, Voorzitter van de Vereniging van Strafrechtadvocaten ziet al jaren bezuinigingen op de strafrechtpleging. "De advocatuur, de rechtelijke macht en nu ook het Openbaar Ministerie." Dat levert in de praktijk steeds meer problemen op: incomplete dossiers, fouten die gemaakt worden maar ook overspannen officieren van justitie.

 

Slimme advocaten zouden misschien wel uit de voeten kunnen met fouten die gemaakt worden, beaamt Nooitgedagt: "Als er slechte dossiers worden aangeleverd en de rechter is van oordeel dat er geen nader onderzoek nodig is, omdat het feit niet bewezen kan worden, dan is dat mooi voor de verdachte."

'Ondoordacht beleid'
Voorzitter Nooitgedagt denkt dat minister Van der Steur (Veiligheid en Justitie), die het onderzoek gisteren naar de Tweede Kamer stuurde, niet aan de kritiek op de bezuinigingen kan ontkomen. "Het hele systeem kraakt in z'n voegen. Er worden nu commissies samengesteld die de bezuinigingen op het OM nader onderzoeken. Datzelfde geldt voor de bezuinigingen op de financiële rechtsbijstand. Uit al die onderzoeken komt naar voren wat wij al van meet af aan hebben gezien, en wat iedereen kon voorspellen. "Het is een ondoordacht beleid geweest om zo grof te bezuinigen", vindt Nooitgedagt.

Hij noemt de bezuinigingen bij de AIVD als voorbeeld: "Nu zitten ze daar met de gebakken peren want er moet extra geld bij, én er moeten nieuwe mensen opgeleid worden omdat gekwalificeerde mensen weg zijn gegaan."

Minister in gesprek met OM
Het OM moet in 2018 een totaalbedrag van 143 miljoen euro bezuinigd hebben ten opzichte van 2011. De minister liet weten dat er de afgelopen jaren al extra geld naar het OM is gegaan, bijvoorbeeld voor het wegwerken van achterstanden en de aanpak van terrorisme. De minister vindt het budget voor 2016, dat in de Miljoenennota vastgesteld is op ruim 11 miljard euro, genoeg is. Van der Steur liet weten in gesprek te gaan met het OM over de voortgang van de reorganisatie.


Deel dit artikel

Gerelateerde artikelen