Nieuws1 apr '15 07:20

'De plannen die geld opleveren, kosten zorg'

Auteur: Karlijn Meinders

Het kabinet kan bijna een miljard per jaar besparen door wijkverpleging niet langer te vergoeden. Dat blijkt uit een analyse van het Centraal Planbureau. Renske Leijten van de SP pleit voor een andere aanpak.

Het CPB rekende 103 zorgvoorstellen door van 10 politieke partijen. Renkse Leijten is Kamerlid voor de SP, ook haar partij kwam met een voorstel. Daarin pleitte de SP voor het afschaffen van de zorgverzekeraars, maar dat is veel te kostbaar volgens de berekeningen van het CPB.

Marktwerking en concurrentie
Integreren en de taken verschuiven van een private organisatie naar publiek, is wat de SP wil. Maar het omgooien van het stelsel zou volgens het CPB 5 miljard en 21 miljard aan schadeloosstelling kosten. Daarnaast zou het huidige stelsel uiteindelijk even duur zijn. Over dat laatste denkt Leijten heel anders.

"Het is opmerkelijk dat het CPB over het stelsel van marktwerking en concurrentie wat we nu hebben, waarvan ze eerder hebben gezegd: dat is duurder dan wanneer je het publiek in handen hebt, nu zegt dat het even duur is. Ik ben het daar niet mee eens. Het is niet zo dat het stelsel even duur is wanneer je de concurrentie en de reclames en al die bureaucratie eruit haalt."

Zorg inleveren
Leijten heeft ook de andere plannen gezien en is daar weinig positief over. "Eigenlijk is wat het CPB zegt: alles wat wel geld oplevert is zorg afschaffen. Dus niet meer vergoeden. Of het eigen risico zo verhogen dat je uiteindelijk ook de toegang afschaft. Ik denk dat dat nog wel eens een enorme duurkoop kan zijn. We zien bijvoorbeeld enorme bezuinigingen op de GGZ, met tegelijkertijd heel veel verwarde mensen op straat, waarvan de politie zegt: dat kunnen wij niet opvangen. Hetzelfde geld voor ouderen die moeilijker ontslagen worden uit het ziekenhuis, omdat ze niet naar het verzorgingshuis kunnen. Iedereen weet dat langer in het ziekenhuis duurder is dan het verzorgingstehuis."


Deel dit artikel

Gerelateerde artikelen