Nieuws7 okt '15 15:27

Wat merken ondernemers van de nieuwe ISO-normen?

Auteur: Karlijn Meinders

Gisteren werden twee nieuwe ISO-normen, de ISO 9001 en ISO 14001, overhandigd aan Michaël van Straalen, voorzitter van MKB Nederland. De nieuwe normen gaan voor heel wat verandering zorgen.

Foto: NEN
Foto: NEN

Organisaties moeten steeds vaker aan kunnen tonen dat ze alles onder controle hebben en voldoen aan bepaalde kwaliteitseisen. En het zijn al lang niet meer alleen de klanten die om borging van de kwaliteit van geleverde producten en diensten vragen. Ook de overheid, maatschappelijke organisaties en (toekomstige) werknemers willen bijvoorbeeld weten hoe het staat met veiligheid en duurzaamheid.

Kwaliteit
De ISO 9001 is de internationale norm voor kwaliteitsmanagementsystemen. De norm kan gebruikt worden om te beoordelen of de organisatie in staat is om te voldoen aan de eisen van klanten, de op het product van toepassing zijnde wet- en regelgeving, en de eisen van de organisatie zelf. Kort door de bocht staat de richtlijn voor: zeg wat je doet, doe wat je zegt en bewijs het.

Nieuwe structuur
De nieuwe ISO-normen moeten beter gaan aansluiten op de uitdagingen van de huidige markt en besturingsmodellen. Ze hebben een meer strategisch karakter en gaan over goed bestuur, voldoen aan wet- en regelgeving en het in kaart brengen van risico’s en kansen. Ook is er meer aandacht voor communicatie met stakeholders, zoals: belanghebbenden, klanten, omwonenden en bevoegd gezag.

Niet langer moeten op een formulier een aantal eisen worden afgevinkt, zodat er een certificaat aan de muur kan: nu moet de hele organisatie mee gaan doen. Bedrijven moeten niet alleen de processen op orde hebben, maar ook een duidelijke visie implementeren. Meer weten over de nieuwe richtlijnen? Op de site van NEN (de organisatie die in Nederland normen opstelt en bijhoudt) vind je meer informatie.


Deel dit artikel

Gerelateerde artikelen