Nieuws8 dec '14 17:42

Blok legt corporaties niet helemaal aan de ketting

Auteur: BNR Webredactie

Woningcorporaties mogen commerciële activiteiten blijven aangaan, maar dan wel onder strikte voorwaarden. Dat zegt minister Blok van Wonen.

Foto: ANP
Foto: ANP

De corporaties liggen onder vuur door volledig uit de hand gelopen commerciële avontuurtjes die miljarden hebben gekost. Maar volgens minister Blok zijn deze 'avontuurtjes' soms onvermijdelijk.

"De woningcorporaties kunnen een belangrijke rol spelen in de herstructurering van arme stadswijken die een eenzijdige samenstelling hebben", zegt minister Blok. "Ook kunnen ze een belangrijke rol spelen bij het levend houden van krimpregio's waar het inderdaad voor kan komen dat er bijvoorbeeld sloop-nieuwbouw nodig is en waar het kan zijn dat de markt daar niet op inspeelt."

Alleen als commerciële partijen er niet aan willen beginnen, mogen corporaties van Blok meer doen dan alleen hun kerntaken uitoefenen.

Anders dan enquêtecommissie
Onder strikte voorwaarden mogen corporaties dus wat Blok betreft toch risico nemen. Daarmee wijkt de minister flink af van de parlementaire enquêtecommissie. Die wil dat de corporaties helemaal terug gaan naar hun kerntaak. Blok gaf wel aan niet terug te willen naar de oude situatie en er voor te waken dat er geen nieuwe excessen ontstaan.

Kamer
In de Kamer klonken geen heftige protesten. De ene partij is wat strenger in de leer dan de ander: D66 wil zo min mogelijk commerciële activiteiten, terwijl ChristenUnie juist wil dat Blok nog iets meer ruimte geeft aan de corporaties.

 


Deel dit artikel

Gerelateerde artikelen