Nieuws3 apr '14 13:08Aangepast op 3 apr '14 18:12

Nieuw conflict tussen Groningen en Den Haag over gaswinning

Auteur: BNR Webredactie

De provincie Groningen botst opnieuw met Den Haag en opnieuw gaat het over de dijken. Om te voorkomen dat die in de toekomst niet bestand zijn tegen de bevingen als gevolg van gasboringen, moeten ze deze zomer nog verstevigd worden. Het Rijk wil dat Groningen de helft van de kosten voor zijn rekening neemt, Provinciale Staten weigert dat.

Partijen in Provinciale Staten vinden de eis van het Rijk absurd. Stieneke van de Graaf van de ChristenUnie noemt het plan 'onacceptabel'.

De eis van het Rijk komt niet uit de lucht vallen. Ook in andere regio's vraagt het Rijk een bijdrage als dijken worden verzwaard. Maar volgens Groningen gaat het hier om nationaal belang, en daarom is deze situatie anders. Naast het nationale belang wijzen veel partijen erop dat Groningen niet om de gaswinning heeft gevraagd, en hebben de inwoners wel genoeg overlast gehad.

Overleg
Gedeputeerde Boumans gaat de kwestie binnenkort bespreken in Den Haag. Tegelijkertijd komt de ChristenUnie in de komende Statenvergadering met een motie. De verwachting is dat deze Statenbreed wordt gesteund.

Gerelateerde artikelen