Nieuws25 sep '15 17:07

Bijna half miljoen Nederlanders eenzaam

Auteur: BNR Webredactie

Bijna een half miljoen van de Nederlanders voelt zich eenzaam, zo blijkt uit onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Het gaat om zo’n 4 procent van de Nederlandse bevolking.

Met name bejaarde mannen voelen zich verlaten. Eén op de acht mannen boven de 75 jaar kampt met het gevoel er alleen voor te staan. Bij de vrouwen op leeftijd is dit ‘slechts’ 5 procent. Mannen geven als reden voor hun isolement aan dat hun sociale contacten oppervlakkig zijn, vrouwen geven daarentegen vaak aan dat ze een vriendengroep hebben bij wie ze terechtkunnen.

Gezondheid
Opvallend is dat mensen met een slechte gezondheid vaker aangeven eenzaam te zijn (17 procent). Bij de mensen die hun gezondheid als 'goed' bestempelen, is dat 2 procent. Bij bejaarden is een nog sterkere relatie te zien tussen deze twee factoren. 20 procent van de 75-plussers die zijn gezondheid slecht vindt, is eenzaam. Van de gezonde 75-plussers geeft 4 procent aan zich alleen te voelen.

Stellingen
Het CBS heeft de mate waarin mensen eenzaam zijn vastgesteld aan de hand van zes stellingen, zoals: ‘er zijn mensen met wie ik goed kan praten’, ‘er zijn mensen die me begrijpen’ en ‘mijn sociale contacten zijn oppervlakkig’.

Sociale controle
Er is geen verschil te zien tussen de respondenten uit dorpen met sterke sociale controle en die uit steden. Voor het onderzoek zijn alleen bejaarden ondervraagd die zelfstandig wonen, bewoners van instellingen en tehuizen zijn niet meegenomen in het onderzoek.


Deel dit artikel

Gerelateerde artikelen