Nieuws4 nov '15 11:53

Antwoord UMC op klachten over angstcultuur: aangifte

Auteur: BNR Webredactie

Tv-programma Zembla meldt misstanden op de KNO-afdeling bij het UMC Utrecht. De Inspectie is een onderzoek begonnen. Het ziekenhuis zelf heeft aangifte gedaan wegens lekken.

In Zembla zeggen diverse artsen vanavond dat de patiëntveiligheid op de KNO-afdeling van het UMC Utrecht in gevaar is. De artsen hebben bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) melding gemaakt van een angstcultuur en een onveilig opleidingsklimaat. Er zouden zich daardoor zelfs "ernstige, dodelijke complicaties" hebben voorgedaan.

Calamiteiten
De IGZ onderzoekt naar aanleiding van de meldingen twee calamiteiten en klachten over een angstcultuur op de afdeling. Een van de calamiteiten zou gaan om een halsslagader die tijdens een operatie per ongeluk is doorgesneden, waardoor de patiënt later overleed.

De artsen stuurden hun brandbrief vorig jaar al aan de IGZ. Een onderzoek dat de inspectie toen begon, strandde doordat het verhaal van de Raad van Bestuur sterk verschilde van dat van de melders en doordat geen concrete voorbeelden van incidenten waren gegeven. De melders durfden die voorbeelden niet te geven uit angst hun anonimiteit te verliezen.

Aangifte
Naar aanleiding van de Zembla-uitzending heeft het UMC aangifte gedaan van het lekken van vertrouwelijke patiënteninformatie. Het ziekenhuis heeft, samen met "externe partijen'' de gevallen bekeken waarover Zembla het ziekenhuis heeft benaderd. "Op basis hiervan hebben we kunnen vaststellen dat de cases die Zembla ons voorlegde zorgvuldig zijn behandeld. Het vormt voor ons geen aanleiding om te twijfelen aan individuele medewerkers, de afdeling of het kwaliteitssysteem'', laat het ziekenhuis weten.


Deel dit artikel

Gerelateerde artikelen