Beurs20 apr '16 17:40Aangepast op 20 apr '16 18:18

Adidas vs. Puma; serieuze zaak of pesterijtje?

Auteur: Mark Hulstein

Een schoenenoorlog in Duitsland. Adidas wilde via de rechter voorkomen dat Puma z'n nieuwe model mocht verkopen, omdat met name de zool te veel zou lijken op die van Adidas.

Foto: ANP
Foto: ANP

Maar dat mislukte. De rechter stelde Puma in het gelijk. In deze zaak ging het om de techniek van het materiaal van de zool. Adidas heeft hier een octrooi op gekregen. Puma wilde dit materiaal ook gebruiken, maar daar ging Adidas tegenin. Zonder succes dus.

Het gaat 'slechts' om een zool. Het lijkt een kleine zaak, maar voor de schoenenfabrikanten is het toch echt een ding. "Het uitgangspunt is dat als je een bepaald materiaal ontwikkelt en je steekt er kosten in om dat te ontwikkelen, dan wil je dat ook effectief beschermen tegen concurrenten. Vanuit die optiek gezien kun je je misschien voorstellen dat ook Adidas fel is op bescherming van haar rechten. Deze bedrijven waren ooit aan elkaar gelinkt en nu vechten ze elkaar de tent uit, dat is wel bijzonder", zegt Evert van Gelderen, advocaat intellectueel eigendom.

Elkaar uit de tent jagen kan echt een reden zijn. "Soms wordt het gedaan om elkaar kosten te jagen en op die manier elkaar dwars te zitten. Maar aan de andere kant, zo'n procedure is  best kostbaar. Dus dat wordt ook niet zomaar als pesterijtje gedaan. Ze zullen ongetwijfeld hun afwegingen gemaakt hebben", zegt Van Gelderen.

Gerelateerde artikelen