Nieuws5 mrt '15 07:20Aangepast op 5 mrt '15 08:12

Honderden miljoenen aan subsidie naar binnenvaart levert niets op

Auteur: Karlijn Meinders

Europa pompte honderden miljoenen euro's aan subsidie in de binnenvaart de afgelopen vijftien jaar. En dat leverde vrijwel niets op, blijkt nu. Dat staat in een rapport van de Europese Rekenkamer.

De EU wil dat er meer goederen worden vervoerd over water in plaats van over de weg. Maar in vijftien jaar tijd is de binnenvaart, vergeleken met het weg- en luchttransport, nauwelijks gegroeid. Martin van Dijk, voorzitter van de internationale tak van Koninklijke Schuttevaer - beroepsvereniging voor de Binnenvaart, zegt dat de Rekenkamer wel wat eenzijdig naar het probleem heeft gekeken.

"Het is altijd goed dat er een Rekenkamer is om een kosten-batenanalyse te trekken, maar we verkeerden de afgelopen 15 jaar wel in een periode waarin een aantal jaren recessie vallen. Het is zo dat als je naar een kaart van Europa kijkt er in diverse landen achterstallig onderhoud is. Als deze investering niet was gedaan, ook al is deze extreem lokaal gedaan, dan was de situatie nog slechter geweest."

Groei goederen
Volgens Van Dijk wordt er bij investeringen niet breed genoeg gekeken. "Het heeft geen zin om een stukje van de vaarweg aan te pakken en de rest hetzelfde te laten. Laten we in Europa zonder grenzen denken. Er is een prognose van een enorme groei van goederen voor de komende 25 tot 30 jaar. Als de natte infrastructuur in orde is, dan komt de welvaart in dat gebied ook op gang."

Geld beschikbaar maken
Een nieuwe investering zal nodig zijn om Europa klaar te maken voor die groei. "Nederland zal daar enorm baat bij hebben. We zijn een klein land, maar 65 procent van de Europese vloot vaart onder Nederlandse vlag, met een vervoersprestatie in Europa van ongeveer 70 procent. We hebben rekenmodellen gemaakt voor de Europese Commissie om te bepalen welke onderdelen van de vaarweg als prioriteit moeten worden gezien. Dat zijn bijvoorbeeld de sluizen en stuwen in Duitsland, die inmiddels 80 tot 90 jaar oud zijn. We willen meer miljarden beschikbaar stellen om deze infrastructuur weer te upgraden."

Investeren op de juiste plek
Europarlementariër Wim van de Camp, is het eens met de rekenkamer. "Het geld is niet naar de juiste knelpunten gegaan. We willen dat het aandeel van de binnenvaart van 7 naar 20 procent gaat, maar we hebben het geld geïnvesteerd in individuele projecten en landen, zonder de verbindingen van bijvoorbeeld de Rijn, Maas en Donau goed in de gaten te houden. Wij zijn een hele grote speler in de binnenvaart, het is één van de schoonste vormen van transport, met veel meer capaciteit heeft dan nu wordt benut. Om die capaciteit te kunnen benutten, moet het geld naar de goede plek gaan."

Gerelateerde artikelen