Nieuws2 jun '15 14:10

CT-scan voor kinderen nog schadelijker dan gedacht

Auteur: Karlijn Meinders

Ziekenhuizen gebruiken de laatste jaren veel vaker een CT-scanner met hoge doses röntgenstraling bij kinderen. Dat blijkt uit onderzoek van het RIVM in opdracht van de Inspectie voor de Gezondheidszorg.

Foto: ANP
Foto: ANP

Harmen Bijwaard is onderzoeker medische stralingstoepassingen bij het RIVM. Hij vertelt dat het verhoogde risico op kanker door hoge stralingsdoseringen erg groot is. "Kinderen onder de 5 jaar hebben ongeveer een vijf keer zo hoge kans als volwassenen boven de 50 jaar bij eenzelfde blootstelling. Dat het risico groot is, is al langer bekend, maar uit recent epidemiologisch onderzoek is gebleken dat het risico nog wat groter is dan verwacht. Dat was voor ons de aanleiding om dit onderzoek te doen."

Toename aantal scans
In het onderzoek is gekeken hoe vaak CT-scans worden gebruikt en welke maatregelen ziekenhuizen nemen om de stralingsdosis zo laag mogelijk te houden. "We hebben de uitkomst van het onderzoek vergeleken met een rapport van tien jaar geleden", vertelt Bijwaard. "Dat liet zien dat het aantal met ruim tachtig procent is toegenomen. Dat is erg veel, maar wel vergelijkbaar met de toename bij volwassenen."

Rechtvaardigen
Bijwaard denkt niet dat er onnodig vaak gebruik wordt gemaakt van de scans. "Zo'n scan wordt natuurlijk niet voor niets gedaan. Ik denk dat het gebruik ervan ook echt wel gerechtvaardigd is. Er moet gewoon goed gekeken worden of de winst die je behaalt met zo'n scan opweegt tegen het verlies in de vorm van een verhoogd risico."

Maatregelen
Aan het aantal scans valt dus wellicht weinig te doen, maar op het gebied van maatregelen valt nog wel wat te winnen. "Laat ziekenhuizen meer met elkaar overleggen. We zien nu overal nog verschillende maatregelen. Ga nou eens kijken welke de beste zijn. En er moet beter gekeken worden naar de richtwaarden van de stralingsdosering. We zien dat de helft van de ziekenhuizen niet aan deze richtwaarden toetst. De helft die het wel doet, overschrijdt deze waarden in ongeveer 20 procent van de gevallen."


Deel dit artikel

Gerelateerde artikelen